Chuyên đề Tiếng Anh 8 – Chuyên đề Phonetics (phần 3)

Đang tải...

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, Hoc360.net sưu tầm gửi tới các em học sinh tham khảo Chuyên đề Anh 8  – Chuyên đề Phonetics (phần 3). Chúc các em học tốt!

Chuyên đề Anh 8

Chuyên đề Phonetics (phần 3)

1. Choose the words that have the different stress from the others.

Đang tải...

2.Choose the words that have the different stress from the others.

3. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

4. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

5. Choose the words that have the different stress from the others.

6. Choose the words that have the different stress from the others.

7. Choose the words that have the different stress from the others.

8. Choose the words that have the different stress from the others.

9. Choose the word which has a different stress pattern from the others.        

Tải tài liệu về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Chuyên đề Tiếng Anh 8 – Đáp án bài tập Chuyên đề Phonetics (phần 3) tại đây. 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận