Chuyên đề: Sóng ánh sáng – Chuyên đề Vật Lý lớp 12

Đang tải...

Sóng ánh sáng Vật Lý lớp 12

1. HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG

Sóng ánh sáng Vật Lý lớp 12

Thí nghiệm:  Chiếu tia sáng trắng qua lăng kính, phía sau lăng kính ta đặt màn hứng M. Trên M ta quan sát được dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

Kết luận: Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng mà khi một chùm sáng khi đi qua lăng kính thì nó bị phân tích thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau.

*Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng khi đi qua lăng kính chỉ bị lệch mà không bị tán sắc. λ ∈ [ 0,38 – 0,76] μm.

*Ánh sáng đa sắc là ánh sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc trở lên.

+ Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

( đỏ – cam – vàng – lục – lam – chàm – tím)

Sóng ánh sáng Vật Lý lớp 12

2. GIẢI THÍCH VỀ HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG.

Hiện tượng tán sắc ánh sáng được giải thích như sau:

+) Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau, có màu liên tục từ đỏ đến tím. Chiết suất của lăng kính ( và của mọi môi trường trong suốt khác) có giá trị khác nhau đối với ánh sáng đơn sắc có màu khác nhau, giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ và lớn nhất đối với ánh sáng tím.

+) Mặc khác, ta đã biết góc lệch của một tia sáng đơn sắc khúc xạ qua lăng kính phụ thuộc vào chiết suốt của lăng kính: chiết suốt lăng kính càng lớn thì góc lệch càng lớn. Vì vậy sau khi khúc xạ qua lăng kính, bị lệch các góc khác nhau , trở thành tách rời nhau. Kết quả là, chùm sáng trắng ló ra khỏi lăng kính bị trải rộng ra thành nhiều chùm đơn sắc , tạo thành quang phổ của ánh sáng trắng mà ta quan sát được trên màn.

 3. ỨNG DỤNG CỦA TÁN SẮC ÁNH SÁNG

+ Ứng dụng trong máy quang phổ để phân tích chùm sáng đa sắc, do vật phát ra thành các thành phần đơn sắc

+ Giải thích về nhiều hiện tượng quang học trong khí quyển, như cầu vồng…

BÀI 1: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG – CÁC LOẠI QUANG PHỔ – CÁC BỨC XẠ KHÔNG NHÌN THẤY

Đang tải...

BÀI 2: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG.

BÀI 3: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG _P1 GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

BÀI 4 : GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG -P2 ÁNH SÁNG ĐA SẮC

Đang tải...

Bài mới

loading...

One Comment

  1. ggggguyff says:

    rất bổ ích. thật buồn khi ko biết đến web sớm hơn !!
    quá xịn và tâm huyết

Bình luận