Chuyên đề hình học không gian lớp 11 – Tài liệu Toán 11

Đang tải...

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11

A. Quan hệ song song

I. Kiến thức cơ bản

1. Hai đường thẳng song song:

Sử dụng một trong các cách sau :

– Chứng minh a và b đồng  phẳng và không có điểm chung

– Chứng minh a và b phân biệt và cùng song song với đường thẳng thứ ba

– Chứng minh a và b đồng  phẳng  và áp dụng các tính chất của hình học phẳng (cạnh đối của hình bình hành , định lý talet …)

– Sử dụng các định lý

– Chứng minh bằng phản chứng

2. Đường thẳng song song với mặt phẳng

3. Hai mặt phẳng song song

II. Kĩ năng cơ bản

III. Bài tập luyện tập

IV. Trắc nghiệm khách quan

B, Quan hệ vuông góc trong không gian

C. Khoảng cách

D. Đề kiểm tra

Xem chi tiết ở dưới ↓

Đang tải...
Đang tải...

Xem đầy đủ và tải về file word  TẠI ĐÂ

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận