Chuyên đề 1: Số hữu tỉ – Toán 7

Đang tải...

Chuyên đề 1: Số hữu tỉ – Toán 7

A. Lý thuyết

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

–         Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \frac{a}{b}  với  a, b ∈ Z, b ≠ 0.

–         Ta có thể biểu diễn mọi số thực hữu tỉ trên trục số. Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x.

–         Với hai số hữu tỉ bất kì x, y ta luôn có hoặc x = y hoặc x < y hoặc x > y  

·        Nếu  x < y thì trên trục số x ở bên trái điểm y

·        Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương

·        Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm

·        Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

2. Cộng, trừ số hữu tỉ

 • Cộng, trừ hai số hữu tỉ

Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số

–         Phép cộng số hữu tỉ có các tính chất của phép cộng phân số:

 •   Tính chất giao hoán
 •   Tính chất kết hợp
 •   Cộng với số 0
 •   Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối.
 • Quy tắc “chuyển vế”
–         Khi chuyển vế một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

3. Nhân, chia số hữu tỉ

3.1 Nhân, chia hai số hữu tỉ

– Ta có thể nhân, chia hai số hữu tỉ bằng viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc nhân, chia phân số.

– Phép nhân số hữu tỉ có các tính chất của phép nhân phân số:

 • Tính chất giao hoán
 • Tính chất kết hợp
 • Nhân với số 1
 • Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Mỗi số hữu tỉ khác 0 đều có một số nghịch đảo

LÝ THUYẾT:

Đang tải...

BÀI TẬP:

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Chuyên đề 2: Tỉ lệ thức.

Đang tải...

Related Posts

loading...

One Comment

 1. Vân says:

  Ko có đáp án 😡

Bình luận