Chương II – Bài 10 : Ghép các nguồn điện thành bộ – trang 55 – Giải bài tập vật lý 11

Đang tải...

Chương II – Bài 10 : Ghép các nguồn điện thành bộ

I.  CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 55  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11 

Hệ thức liên hệ giữa suất điện động (C) với cường độ dòng điện (I) và các điện trở R1, R, r của mạch điện kín:

C2 (trang 55 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Hệ thức liên hệ giữa U_{AB} , I và R_{1} đối với đoạn mạch hình 10.2b, SGK:

C3 (trang 56 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Hệ thức liên hệ giừa U_{AB}. I và r, R trên đoạn mạch AB chứa nguồn (C, r) và R:

II.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 58 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều đi ra từ cực dương, đi vào cực âm.

Bài 2 (trang 58 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Các mối quan hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn:

Trong đó: R_{AB} là điện trở tồng cộng trên đoạn AB (điện trở trong và điện trở ngoài) và dòng điện có chiều từ B đến A.

Bài 3 (trang 58 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

– Bộ nguồn ghép nối tiếp:

Nếu có n nguồn có suất điện động C và điện trở trong r ghép nối tiếp thì:

–  Bộ nguồn ghép song song:

Nếu có n nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động C và có điện trở trong r ghép song song thì:

Bài 4 (trang 58 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Mẳc mạch điện như hình vẽ. Kí hiệu R_{Đ}  là điện trở của bóng đèn, ta có:

Cường độ dòng điện chạy trong mạch:

Xét đoạn mạch AB có chứa nguồn, ta có :

Suy ra, hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn:

Bài 5 (trang 58 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Cường độ dòng điện chạy trong mạch:

Xét đoạn mạch AB chứa nguồn ự 1, ri), ta có:

Bài 6 (trang 58 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Điện trở mỗi bóng đèn: 

Điện trở tương đương:

Suất điện động của bộ nguồn:


Điện trở trong của bộ nguồn:

Cường độ dòng điện qua mạch chính:

a)  Hiệu điện thế đặt lên hai đầu bóng đèn:

Ta thẩy: U_{Đ} = 2,25V < U_{Đ} = 3V nên hai đèn sáng yếu hơn bình thường.

b)  Hiệu suất của bộ nguồn:

c)  Xét đoạn mạch AC chứa nguồn (C, r), ta có:

Suy ra: U_{AC}  = C – Ir = 1,5 – 0,375.1 = 1,125 (V)

Vậy, hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin là 1,125V.

d)  Khi tháo bớt một bóng đèn thì điện trở mạch ngoài là: R_{n}  = R_{D} = 12Ψ Dòng điện chạy qua mạch ngoài trong trường hợp này bàng:

Công suất tiêu thụ điện năng của bóng đèn trong trường hợp này bàng: 

 

Xem thêm Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch tại đây 

 

 

 

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận