Chương I – Bài 4 . Công của lực điện – Trang 23 – Giải bài tập vật lý 11

Đang tải...

Chương I – Bài 4 . Công của lực điện 

 

I.   CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC
C1 (trang 23 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Công của lực điện và công của trọng lực đều không phụ thuộc vào hình
dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điếm đầu và điếm cuối
cùa đường đi.

C2 (trang 23  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Chia đoạn MN thành nhiều đoạn nhỏ Δ$latexS_{1} $ , Δ$latexS_{1} $ …

Công của lực điện trên mồi đoạn nhỏ là:

Vậy. khi q dịch chuyển dọc theo cung MN của vòng tròn thì công của lực điện băng 0.

C3 (trang 24  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 25  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Công thức tỉnh công của lực điện khi di chuyển một điện tích trong một diện trường đều:

                     A = q.E.d

Trong đó:

A là công cua lực điện trường (J).

q là điện tích sây ra diện trường (C).

E là cường độ điện trường (V/m).

d là hình chiếu của quỳ đạo lên phương của đường sức điện (m).

Bài 2 (trang 25  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Công của lực điện tác dụng lên điện tích thứ q khi q di chuyển trong điện trường có đặc điểm:

–  Tí lệ với điện tích di chuyển trong điện trường.

–   Không phụ thuộc vào hình dạng đường đi.

–   Chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điếm cuối của dườnu đi trong
điện trường.

Bài 3 (trang 25  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Thế năng của điện tích q tro nu một điện trường ti lệ thuận với q.

Bài 4 (trang 25  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Chọn D. Cả ba trường hợp A, B. C đều có thể xảy ra.

Vì công của lực điện: A = qEd. Rõ ràng không phụ thuộc vào độ dài của MN và NP mà chi phụ thuộc vào hình chiếu của quỹ đạo xuống dường sức điện.

Bài 5 (trang 25  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11 

Bài 6 (trang 25  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Công cua lực điện: A = qẸd = 0
Vì hình chiểu của quỹ đạo xuống đường sức diện d = 0.

Bài 7 (tráng 25  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

 

Lực điện tác dụng lên êlectron: F = |q|E

Gọi V là vận tổc của êlectron khi dập vào bản dương

l là khoảng cách giừa hai bán.

Động năng của êlectron khi đập vào bản dương :

Bài 8 (trang 25  sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 11

Vì Q và q trái dấu nên công để q di chuyển từ M đến œ  là số âm

 

 

Xem thêm Điện thế . Hiệu điện thếtại đây 

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận