Chương 7 Con người và thiên nhiên – Địa Lí 6 Kết nối tri thức

Đang tải...

CHƯƠNG 7

CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Giữa con người và thiên nhiên luôn có mối quan hệ khăng khít. Môi trường thiên nhiên là điều kiện thường xuyên và cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Chúng ta phải làm gì để bảo vệ thiên nhiên, không những cho sự tồn tại và phát triển của thế hệ chúng ta mà còn cho cả các thế hệ mai sau?

TRONG CHƯƠNG NÀY, EM SẼ TÌM HIỂU VỀ:

  • Dân số thế giới
  • Sự phân bố dân cư thế giới
  • Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
  • Bảo vệ tự nhiên, sử dụng thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

>> Xem thêm: Bài 26 Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận