Chu vi hình chữ nhật – Toán lớp 3

Đang tải...

Chu vi hình chữ nhật – Toán lớp 3

Trang 87 Sách giáo khoa 

Bài 1.

Tính chu vi hình chữ nhật có

a) Chiều dài , chiều rộng 

b) Chiều dài , chiều rộng 

Bài giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

b) Đổi 2dn= 20cm

Chu vi hình chữ nhật là:

Đáp số : a ) 30cm   . b)66 cm

Bài 2.

 Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài , chiều rộng . Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài giải:

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

Đáp số 110m.

Xem thêm : Hình vuông – Toán lớp 3  tại đây ! 😛

Bài 3. 

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Chu vi hình chữ nhật - Toán lớp 3

A. Chu vi hình chữ nhật  lớn hơn chu vi hình chữ nhật 

B. Chu vi hình chữ nhật  bé hơn chu vi hình chữ nhật 

C. Chu vi hình chữ nhật  bằng chu vi hình chữ nhật 

Bài giải:

Khoanh vào C : Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật 

 

Đang tải...

Bài mới

2 Comments

  1. Ngoc says:

    chu vi hình chũ nhật 72cm, chiều rộng bằng 1/8.hỏi diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu

    • flyingbob says:

      Nửa chu vi là 36, vẽ sơ đồ với chiều rộng 1 phần, chiều dài 8 phần. Vậy chiều rộng là 4cm, chiều dài 32cm => Diện tích HCN là: 4×32=136cm2

Bình luận