Chủ đề: Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay – Ôn thi vào 10 môn Lịch Sử

Đang tải...

Ôn thi vào 10 môn Lịch Sử

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Chủ đề 4

Đang tải...

QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh

– Hội nghị I-an-ta:

+ Thời gian: 4 – 11/2/1945.

+ Thành phần tham gia: Nguyên thủ các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

+ Nội dung: Hội nghị thông qua các quyết định quan trọng về việc phân chia ảnh hưởng của các cường quốc Liên Xô và Mĩ tại châu Âu và châu Á trong đó nhấn mạnh Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ, Anh. Triều Tiên tạm thời do quân đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.

+ Hệ quả: Những thỏa thuận quy định tại hội nghị đã trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới – Trật tự hai cực I- an-ta.

2. Sự thành lập Liên hợp quốc

– Hoàn cảnh: Tại Hội nghị I-an-ta các cường quốc thống nhất thành lập tổ chức quốc tế mới là Liên hợp quốc.

– Nhiệm vụ: Liên hợp quốc nêu nhiệm vụ chính trong hoạt động là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền dân tộc…

– Vai trò: Trong hơn nửa thế kỉ tồn tại Liên hợp quốc đã có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa…

– Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc từ tháng 9/1977.

3. Chiến tranh lạnh

– Khái niệm: Là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

– Biểu hiện: Các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, thành lập các khối quân sự, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.

– Hậu quả: “Chiến tranh lạnh” để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đặc biệt là thế giói luôn trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giói mới.

4. Thế giới sau “chiến tranh lạnh”

– Tháng 12 năm 1989, Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” sau thời gian chạy đua vũ trang quá tốn kém.

– Từ sau “chiến tranh lạnh” thế giới biến chuyển theo bốn xu hướng chính, bao gồm:

+ Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong các quan hệ quốc tế.

+ Một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm đang dần hình thành.

+ Hâu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

+ Từ những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực đang xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến nhưng xu thế chung là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hội nghị I-an-ta được tổ chức trong hoàn cảnh nào?

 1. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối.
 2. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc,
 3. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu
 4. Chiến tranh thế giới thứ hai đang căng thẳng.

Câu 2. Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị ĩ-an-ta là

 1. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
 2. Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Liên Xô và Mĩ.
 3. Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Nga và Mĩ.
 4. Thống nhất tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa đế quốc.

Câu 3. Những vùng đất nào sau đây thuộc phạm vi ảnh hưởng Mĩ theo quy định của Hội nghị I-an-ta?

 1. Đông Đức, Đông Âu, Nhật Bản.
 2. Tây Đức, Đông Đức, Nhật Bản.
 3. Tây Đức, Trung Quốc, Nhật Bản.
 4. Tây Âu, Tây Đức, Nhật Bản.

Câu 4. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến việc Mĩ và Liên Xô chấm dứt “chiến tranh lạnh”?

 1. Do chạy đua vũ trang quá tốn kém.
 2. Do nhu cầu hợp tác giữa Mĩ và Liên Xô.
 3. Do sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.
 4. Do xu thế toàn cầu hóa.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là xu thế của thế giới sau “chiến tranh lạnh”?

 1. Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
 2. Trật tự thế giói đơn cực đang hình thành, 
 3. Lấy kinh tế làm trọng điểm.
 4. Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

Câu 6. Quốc gia nào sau đây chủ trương thiết lập “thế giới đơn cực” sau “chiến tranh lạnh”?

 1. Liên Xô.
 2. Nga.
 3. Anh. 
 4. Mĩ.

Câu 7. Cuộc chiến tranh nào sau đây không thuộc “chiến tranh lạnh”?

 1. Chiến tranh xâm lược của Mĩ tại Việt Nam (1954 -1975).
 2. Chiến tranh Triều Tiên (1950 -1953).
 3. Chiến tranh xâm lược của Pháp tại Việt Nam (1945 -1954).
 4. Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905).

Câu 8. Nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hợp quốc là

 1. Thành lập các tổ chức kinh tế.
 2. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới,
 3. Thành lập các tổ chức quân sự.
 4. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng quyền dân chủ.

Câu 9. Quan hệ quốc tế trong hai giai đoạn trước và sau “chiến tranh lạnh” có điểm gì khác?

 1. Chịu sự chi phối hoàn toàn của đế quốc Mĩ và Liên Xô.
 2. Căng thẳng, đối đầu thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.
 3. Trật tự thế giới mới đa cực đang dần hình thành.
 4. Các quốc gia ráo riết chạy đua vũ. trang, nhiều tổ chức quân sự ra đời.

Đáp án chủ đề 4

>> Tải về file đầy đủ TẠI ĐÂY.

>> Xem thêm:

Đang tải...

Related Posts

Bình luận