Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng – Lớp 4

Loading...

Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

1. Cách giải chung

Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.

Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau

Loading...

Bước 3. Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại)

Số bé = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số bé   (Hoặc Tổng – số  lớn)

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng – số   bé)

Bước 4. Kết luận đáp số

(Học sinh có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)

2. Trường hợp đặc biệt

Đe bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện đầy đủ về tổng và tỉ số mà có thể cho dữ kiện như sau:

– Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết tổng số)

– Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết tỉ số)

– Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban đầu.

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

Loading...
Loading...

Xem thêm: Các bài toán về tính tuổi – Chuyên đề Toán 4  tại đây.

Related Posts

Bình luận