Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Đang tải...

Công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019

Các số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Phổ điểm nêu rõ điểm trung bình, trung vị của từng môn, số thí sinh bị điểm liệt và đạt điểm trung bình trở lên.

Phổ điểm môn Vật lí

Tổng số thí sinh: 334.961.

Điểm trung bình: 5,57.

Điểm trung vị: 5,75.

Số thí sinh đạt điểm 10: 2.

Số thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống): 150.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (dưới 5): 109.259 (32,62%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6,25.

Phổ điểm môn Hóa

Tổng số thí sinh: 338.739.

Điểm trung bình: 5,35.

Điểm trung vị: 5,5.

Số thí sinh đạt điểm 10: 12.

Số thí sinh bị điểm liệt: 187.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 127.745 (37,71%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.

Phổ điểm môn Sinh

Tổng số thí sinh: 333.830.

Điểm trung bình: 4,68.

Điểm trung vị: 4,5.

Số thí sinh đạt điểm 10: 39.

Số thí sinh bị điểm liệt: 98.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 199.281 (59,7%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 4,5.

Phổ điểm môn Sử

Tổng số thí sinh: 569.905.

Điểm trung bình: 4,3.

Điểm trung vị: 4.

Số thí sinh đạt điểm 10: 80.

Số thí sinh bị điểm liệt: 395.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 399.016 (70,01%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 3,75.

Phổ điểm môn Địa

Tổng số thí sinh: 562.557.

Điểm trung bình: 6.

Điểm trung vị: 6.

Số thí sinh đạt điểm 10: 42.

Số thí sinh bị điểm liệt: 47.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 96.714 (17,19%) (59,7%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.

Phổ điểm môn Giáo dục công dân

Tổng số thí sinh: 494.086.

Điểm trung bình: 7,37.

Điểm trung vị: 7,5.

Số thí sinh đạt điểm 10: 784.

Số thí sinh bị điểm liệt: 11.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 19.568 (3,96%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 7,75.

Phổ điểm môn Toán

Tổng số thí sinh: 878.142.

Điểm trung bình: 5,64.

Điểm trung vị: 5,8.

Số thí sinh đạt điểm 10: 12.

Số thí sinh bị điểm liệt: 345.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 296.273 (33,74%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6,4.

Phổ điểm môn Ngữ văn

Tổng số thí sinh: 867.937.

Điểm trung bình: 5.49.

Điểm trung vị: 5,5.

Số thí sinh đạt điểm 10: 0

Số thí sinh bị điểm liệt: 1.265.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 241.615 (27,84%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 6.

Phổ điểm môn Tiếng Anh

Tổng số thí sinh: 789.435.

Điểm trung bình: 4,36.

Điểm trung vị: 4.

Số thí sinh đạt điểm 10: 299.

Số thí sinh bị điểm liệt: 630.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình: 542.666 (68,74%).

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất: 3,2.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận