Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 2 – Ôn tập hè lớp 2

Đang tải...

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 2 – Ôn tập hè lớp 2

Đề số 1

Bài 1:Viết số gồm:

a.4 chục 5 đơn vị:……………………………….

b.5chục và 4 đơn vị:…………………………….

c.3 chục và 27 đơn vị:…………………………..

Bài 2:Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau:45,37,20,66

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Bài 3:Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:

a.Bằng 5:……………………………………………………………………………

b.Bằng 18:………………………………………………………………………………

c.Bằng 1:………………………………………………………………………………

Bài 4:Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…. .. +35  =71                                          40 +…..  = 91                                         67   = ……+ 0

45 -…  .  =18                                            100 -…..   =39                                     ……..-27   = 72

BàI 5:Tính nhanh:

a. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9 b. 75 – 13 – 17 + 25 c. 5 x 8 + 5 x 2
……………………………. ……………………………. …………………………….
……………………………. ……………………………. …………………………….
……………………………. ……………………………. …………………………….

Bài 6:Một bến xe có 25 ôtô rời bến,như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến.Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó

Bài giải :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Đề số 2

Bài 1:Từ 3 chữ số:4,6,8  em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được.Có bao nhiêu số như  vậy?…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 2:Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 3:Tính

a.5×8-11= ………………..                          b.3 x 6 : 3=……………………

…………………………….                              ……………………………..

c.40:4:5 = ………………….                        d.2 x 2 x 7=……………………

……………………………                                ……………………………

e.4×6 +16=………………..                           g.20  : 4 x 6=…………………

…………………………….                                ……………………………..

Bài 4:Tìm x:

a.x-192 =301 b.700 –x =404 c.x +215 =315
………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh.Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?

Giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

BàI 6:Tính chu vi hình tứ giáccó độ dàI các cạnh là:

105 cm; 110cm; 113cm; 160cm.

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

65cm; 7dm; 112cm; 2m.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 2

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...

 

Tải xuống TẠI ĐÂY.

Xem thêm:

– Bài tập ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 – Ôn tập hè lớp 2

– Bộ đề ôn hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 – Ôn tập hè lớp 2

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận