Bảng nhân 3 – Toán 2

Đang tải...

Dạng toán về phép nhân – Toán lớp 2

BẢNG NHÂN 3

  1. Tính nhẩm :

    3 x 3 = ……….                3 x 8 = ………..               3 x   1 = ………..

    3 x 5 = ……….                3 x 4 = ………..               3 x 10 = ………..

    3 x 9 = ……….                3 x 2 = ………..               3 x   6 = ………..

                                                                                 3 x   7 = ………..

  1. Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

  1. Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

  1. Số ?

           3 x  …. = 9                  3 x   …… = 21                …..  x 4 = 12

           3 x  ….. = 15                3 x   …..   = 27               …..   x 8 = 24

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây

Xem thêm

Luyện tập >> Tại đây 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận