Bảng nhân 2 – Toán 2

Đang tải...

Dạng toán về phép nhân – Toán lớp 2

BẢNG NHÂN 2

  1. Tính nhẩm :

     2 x 2 = ………                2 x 8 = ……….              2 x 7 = ………..

     2 x 4 = ………                2 x 10 = ………             2 x 5 = ………..

     2 x 6 = ………                2 x 1 = ……….              2 x 9 = ………..

                                                                              2 x 3 = …………

  1. Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

  1. Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống :
  2. Số ?

         2 x ……  = 6                      …..  x 5   = 10                               …… x 6 = 12

      

         2 x  …… = 16                       2   x  ……= 14                            ……  x 9 = 18

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây
Xem thêm
Thừa số – Tích >> Tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận