Bài tập về trường hợp đồng dạng g.g – Hình học 8

Đang tải...

Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hạ AH vuông góc BC. Chứng minh:

a) AH x BC = AB x AC

b) AH^{2} = BH x CH

c) AB^{2} = BH x BC; AC^{2}  = CH x CB

d) 1/AH^{2} = 1/AB^{2} + 1/AC^{2} .

Bài 2. Từ bài 1 em hãy tìm giá trị ? trong các hình vẽ sau:

Bài 3. Cho tam giác ABC, hạ BD và CE vuông góc AC và AB.

a) Chứng minh tam giác ADE đồng dạng tam giác ABC.

b) Cho BH = 6, CH = 9 và BD + CE = 20. Tính BD và CE.

Bài 4. Cho tam giác ABC cân tại A. M là trung điểm BC. Trên AB lấy điểm D, trên AC lấy điểm E sao cho DM là phân giác góc BDE. C/m : BD. CE = BC^{2} /4.

Bài 5. Cho tam giác ABC (AB < AC) và phân giác AD. Đường trung trực của AD cắt BC tại K.

a) Chứng minh tam giác KAB đồng dạng tam giác KCA

b) Tính KD biết BD = 2, DC = 4.

 

Tải xuống file bài tập tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận