Bài tập về diện tích tam giác Toán lớp 5

Đang tải...

Bài 1. Vẽ đường cao của các tam giác sau:

Bài 2. Sau khi vẽ đường cao của bài 1. Em hãy tự đặt tên chân các đường cao từ các đỉnh hạ xuống các cạnh đối diện.

a) Xét hình 1. Cho đường cao hạ từ B có độ dài là 9cm, AB = 8cm, BC = 9cm, CA = 10cm. Tính diện tích ABC

b) Xét hình 2. Cho đường cao hạ từ H có độ dài là 12dm. EF = FH = 2m, EH = 4m. Tính diện tích EFH

c) Xét hình 3. Cho đường cao hạ từ P là 6m, đường cao hạ từ Q là 5m, QR = 8m, PR =10m. Tính diện tích PQR theo 2 cách.

Bài 3. Biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm^{2} . Tính diện tích tam giác MDC?

Bài 4. Tam giác ABC có BC = 321cm, biết rằng nếu kéo dài BC thêm 4cm thì S sẽ tăng thêm 54 cm^{2} . Tính S_{ABC}

Bài 5. Một thửa đất tam giác có h = 10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích tăng thêm ? m^{2} .

Bài 6. Một thửa đất hình tam giác có đáy là 25m. Nếu kéo dài đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng thêm 50 m^{2} . Tính S thửa đất ban đầu

Bài 7. Cho tam giácABC có S = 150 cm^{2} . Nếu kéo dài đáy BC ( về phíaB ) 5 cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37,5 cm^{2} . Tính đáy BC của tam giác.

Bài 8. Cho tam giác ABC và một điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM gấp đôi MC. Tính tỉ số diện tích tam giác ABM và ACM

Bài 9. Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh AB= 24cm, AC= 32cm. Điểm M nằm trên cạnh AC. Từ M kẻ MN // AB cắt BC tại N. MN = 16 cm. Tính NK.

Bài 10. Cho HCN ABCD có AB = 48 cm, AD = 36 cm.

 Biết AM = 1/3 AB, ND = 1/2  AN.

Tính S_{MNC} ?

Tải xuống file bài tập tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận