Bài tập về Dấu hiệu chia hết – Toán lớp 4

Đang tải...

DẤU HIỆU CHIA HẾT – TOÁN LỚP 4

Bài học:

– Số 0 chia hết cho mọ khác 0.

– Số A chia hết cho số A với số A khác 0.

– Nếu A chia hết cho B. B chia hết cho C thì A cũng chia hết cho C.

– Nếu A và B cùng chia hết cho m thì A + B hay A – B cũng chia hết cho m.

– Nếu A hay B chia hết cho m thì A B cũng chia hết cho m.

– Nếu A chia hết cho m. B chia hết cho n thì A  B chia hết cho m  n.

Bài tập:

1. Tìm một số có 2 chữ số sao cho số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 2 và chia hết cho 9

3. Không làm tính hãy xem xét các tích sau đây đúng hay sai :

a) 102 34 = 3458

b) 14 15 = 240

c) 126 13 = 1068

d) 165 12 =1560

4. Một lớp học có số học sinh vắng mặt bằng 1/7 số học sinh cả lớp. Nếu có thêm một em ra ngọài nữa thì lúc này số học sinh vắng mặt bằng 1/5 số học sinh có mặt. Hỏi lớp có bao nhiêu em học sinh. Biết sĩ số của lớp nhỏ hơn 60.

5. Có một số sách. Nếu bó 10 quyển một bó thì thừa 4 quyển. Nếu bó 12 quyển một bó thì thiếu 6 quyển. Hỏi số sách có bao nhiêu quyển ? Biết số sách lớn hơn 300 nhưng ít hơn 400.

6. Khi chia số A cho 9 ta được số dư là 6. Hỏi A có chia hết cho 3 không? Vì sao?

7. A chia cho 255 dư 170. Hỏi A có chia hết cho 85 không?

Hãy chứng tỏ rằng A chia hết cho 11. 

9. Tìm một số Hết rằng thêm vào số đó 9 đơn vị rồi đem đũa cho 7 thì dư 2. Nếu thêm vào số đó 32 đơn vị rồi đem chia cho 9 thì dư 5? Biết số đó lớn hơn đơn vị và nhỏ hơn 100.

10. Một cửa hàng có 6 hòm xà phòng gồm các hòm 15kg, 16kg, 18kg, 19kg, 20kg và 31kg. Trong một ngày bán hết 5 hòm. Biết khối lượng bán buổi sáng gấp đôi khối lượng bán buổi chiểu. Hỏi cửa hàng còn lại hòm nào?

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Dạng bài Hình vuông – Hình chữ nhật – Toán lớp 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận