Bài tập về 7 hằng đẳng thức đáng nhớ – Đại số 8

Đang tải...

Bài 1. Áp dụng các hằng đẳng thức sau để khai triển hằng đẳng thức:

Bài 2. Áp dụng các hằng đẳng thức sau để khai triển hằng đẳng thức:

Bài 3. Rút gọn các hằng đẳng thức

—————————————————

►Tải về file PDF tại đây.

►Xem thêm: Bài tập về Phương trình bậc nhất một ẩn

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận