Bài tập phát triển tư duy cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1

Đang tải...

Bài tập phát triển tư duy cho trẻ vào lớp 1

 

1. Dạy bé nhận biết về số đếm và các phép tính

Đang tải...

2. Dạy bé cách xác định vị trí

Đang tải...

3. Dạy bé làm các phép tính cộng trừ đơn giản

Đang tải...

4. Dạy bé nhận biết về hình khối 

Đang tải...

5.  Dạy bé phân biệt cao thấp

Đang tải...

Xem đầy đủ và tải về file word  TẠI ĐÂ

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận