Bài tập ôn tập học kì 1 Toán 6 – Bài 6: Khi nào thì MA + MB = AB?

Loading...

Nhằm chuẩn bị thêm kiến thức giúp các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi HK1 môn Toán lớp 6, Hoc360.net sưu tầm gửi tới các em học sinh tham khảo Bài tập ôn tập học kì 1 Toán 6 – Bài 6: Khi nào thì MA + MB = AB? . Chúc các em học tốt!

Bài tập ôn tập học kì 1 Toán 6

Bài 6: Khi nào thì MA + MB = AB?

Bài 1:

Điểm nào nằm giữa 2 diểm còn lại nếu:
a, AD + DB = AB                               b, UI + JU = IJ
c, MV + NV = MN                             d, AB = AD – BD
e, SR + ST = RT                                 f, EH = EF –  FH
Bài 2:

Loading...

Lấy điểm M nằm giữa 2 điểm P và Q. Tính:
a, MQ biết: PM= 21mm,  PQ = 5cm
b, QP biết: MP= 5cm,  MQ = 5cm
c, QM biết: QP= 45mm,  MP = 25mm
Bài 3:

Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA= 3cm và OB= 5cm.
a, Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?
b, Tính AB?
Bài 4:

Trên tia Ox lấy 2 điểm M và N sao cho OM= 3cm, ON= 5cm. Tính MN?

Tải tài liệu về TẠI ĐÂY 

Xem thêm: Bài tập ôn tập học kì 1 Toán 6 – Bài 7: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài  tại đây. 

Related Posts

Bình luận