Bài tập ôn tập học kì 1 Toán 6 – Bài 4: Tia

Loading...

Nhằm chuẩn bị thêm kiến thức giúp các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi HK1 môn Toán lớp 6, Hoc360.net sưu tầm gửi tới các em học sinh tham khảo Bài tập ôn tập học kì 1 Toán 6 – Bài 4: Tia. Chúc các em học tốt!

Bài tập ôn tập học kì 1 Toán 6

Bài 4: Tia

Bài 1: Cho 2 điểm A và B.

a, Vẽ đường thẳng AB
b, Vẽ tia AB
c, Vẽ tia BA
Bài 2: Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy 2 điểm B và C sao cho B nằm giữa O và C
a, Vẽ hình
b, Kể tên các tia đối nhau gốc B, gốc A
c, Kể tên các tia trùng nhau gốc B
Bài 3: Cho hình vẽ:

a, Kể tên các tia trùnh với tia Ox, tia Oy
b, Hai tia OA và Ax có trùng nhau không? Vì sao?
c, Hai tia Ox và Oy có đối nhau không? Vì sao?
Bài 4: Vẽ đường thẳng xy, trên xy lấy 3 điểm A, B, C sao cho điểm B nằm giữa 2 điểm A và C.
a, Trên hình có bao nhiêu tia gốc A? Kể tên các tia trùng nhau gốc A
b, Tia Ay và By có trùng nhau không? Vì sao?
c, Kể tên các tia đối nhau gốc C
Bài 5: Hoàn thành các câu sau:
a, Tia gốc A là hình tạo bởi…………..
b, Điểm M bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của…………….
c, Hai tia đối nhau là 2 tia thoả mãn các điều kiện sau:……………..
d, Hai tia trùng nhau là 2 tia thoả mãn các điều kiện sau:……………
đ, Nếu điểm C nằm giữa 2 điểm A và B thì:
– Hai tia………..đối nhau
–  Hai tia BC và BA………, hai tia……………trùng nhau
Bài 6: Cho hình vẽ:

a, Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?
b, Trong các tia MN,NP, NM có những tia nào đối nhau?
c, Nêu tên 2 tia đối nhau gốc P
Bài 7: Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó A, C, E thẳng hàng và B, D nằm khác phía đối với đường thẳng AC
a, Vẽ tia Bx cắt CE tại A
b, Vẽ tia Dy //Bx cắt CE tại M
c, Qua C vẽ đường thẳng a cắt Bx tại O, cắt Dy tại I

Loading...

Tải tài liệu về TẠI ĐÂY 

Xem thêm: Bài tập ôn tập học kì 1 Toán 6 – Bài 5: Đoạn thẳng tại đây. 

Related Posts

Bình luận