Bài tập: Nước ta buổi đầu độc lập – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm

A. 905.                   B. 938.                    C. 939.                   D. 968.

2. Kinh đô của nước ta thời nhà Ngô đóng ở

A. Cổ Loa (Hà Nội).                                       B. Hoa Lư (Ninh Bình).

C. Thiên Trường (Nam Định).                    D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

3. Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền

A. xưng Tiết độ sứ, sắp đặt việc cai trị.

B. xưng vương và đưa quân tiến xuống phía nam.

C. xưng đế, cắt cử những người thân thuộc cai quản các nơi.

D. xưng vương, thiết lập một triều đình mới ở trung ương và cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng.

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào dấu ……. trước các câu sau.

1. ……… Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Ngô Quyền lãnh đạo vào năm 938.

2. ……… Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp xong “Loạn 12 sứ quân” vào năm 965.

3. ……… Sau khi đất nước được thống nhất, Đinh Bộ Lĩnh đã lên ngôi Hoàng đế.

4. ……… Quốc hiệu nước ta thời Đinh từ năm 968 là Đại Cồ Việt.

Bài tập 3. Hãy nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Bài tập 4. Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra “Loạn 12 sứ quân” ?

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 5. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được “Loạn 12 sứ quân” ?

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 6. Em hãy trình bày tóm tắt công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 7. Đinh Bộ Lĩnh có công lao như thế nào đối với đất nước sau khi Ngô Quyền mất ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 8. Những việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có gì khác với những việc làm của Khúc Thừa Dụ sau khi khởi nghĩa thành công năm 905 ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 9. Ở địa phương em có trường học, đường phố nào mang tên Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh (hay Đinh Tiên Hoàng) ? Hãy liệt kê cụ thể.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận