Bài tập hình học 10: Tọa độ Vectơ

Đang tải...

Lý thuyết:

Bài tập:

Câu 5. Cho 4 điểm A(0; -2); B(3; 0); D(4; 2/3); E(2; -2/3). C/m A, B, D thẳng hàng và E thuộc AB. Tìm tọa độ điểm C sao cho A và C chia điều hòa đoạn BD

Câu 6. Cho tam giác ABC biết A(2;3); B(-1; 4) và G(-1; -2). Tìm tọa độ đỉnh C, tính độ dài trung tuyến BD và phân giác AE của tam giác ABC. Tìm F sao cho ABCF là hbh.

Câu 9. Cho A(-2; -3) và B(0; 1). Tìm tọa độ điểm C là giao của AB và trục Ox. Tìm P trên AB sao cho tung độ và hoành độ bằng nhau.

Câu 10. Cho . Tìm tọa độ 3 đỉnh của tam giác ABC nhận M, N, P là trung điểm.

Câu 11. Cho A(4; 0) và B(-9; 0). Tìm trên trục Oy điểm C sao cho tam giác ABC vuông tại C.

Câu 12. Cho A(2; 0) và B(0; -2). Tìm tọa độ D và E sao cho ABDE là hình vuông.

Câu 13. Cho 3 điểm A(-2;-2); B(5; -4) và C(1; 2). Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Câu 14. Cho 3 điểm A(3;0); B(-3; 0) và C(0; 5). Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác.

 

—————————————————

►Tải về file PDF tại đây.

►Xem thêm: Bài tập xét tính chẵn lẻ của các hàm số.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận