Bài tập: Đời sống kinh tế, văn hóa – Lịch sử 7

Đang tải...

 

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của

A. Nhà nước.                                      B. làng xã.

C. quý tộc.                                           D. địa chủ.

2. Hằng năm, người nông dân cày mộng công phải nộp thuế cho

A. tướng lĩnh quân đội.                         B. quý tộc.

C. địa chủ.                                                 D. nhà vua.

3. Các vua Lý lấy một số ruộng đất công để

A. cho quân lính cày cấy.

B. làm nơi thờ phụng, tế lễ, xây dựng các đền chùa.

C. phong cho những người có công, làm đồn điền để cho các tù binh cày cấy.

D. bán cho phú nông.

4. Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích

A. khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp.

B. quản lí việc sản xuất nông nghiệp.

C. đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang.

D. để nâng cao uy tín của nhà vua, triều đình.

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào chỗ trống trước các câu sau.

1. ……… Thời Lý, thủ công nghiệp do Nhà nước trực tiếp tổ chức sản xuất rất phát triển. Việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang hơn trước.

2. ……… Ở vùng hải đảo và biên giới Lý – Tống, chính quyền hai bên cho lập nhiều chợ.

3. ……… Thời Lý, Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập, sầm uất.

4. ……… Thời Lý, nông dân chiếm đa số trong dân cư.

5. ……… Thời Lý, văn hóa, giáo dục chưa phát triển.

Bài tập 3. Hãy điền các mốc thời gian sao cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây.

Bài tập 4. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Bài tập 5. Hãy điền sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu trong các thế kỉ XI – XII cho phù hợp với các mốc thời gian trong bảng hệ thống dưới đây.

Bài tập 6. Hãy ghi tóm tắt tình hình kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp), xã hội, văn hóa, giáo dục Đại Việt thời Lý vào chỗ trống dưới đây.

Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Lý

Kinh tế : 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Xã hội :

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 Văn hóa, giáo dục :

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài tập 7. Theo em, dưới thời Lý, nền kinh tế nông nghiệp nước ta phát triển là do những nguyên nhân nào ? Nền nông nghiệp phát triển có tác dụng gì ?

– Nguyên nhân :

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài tập 8. Vì sao thủ công nghiệp, thương nghiệp thời Lý phát triển ?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài tập 9.

a) Tình hình giáo dục Nho học thời Lý có gì khác và mới so với thời Đinh Tiền Lê ?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b) Giáo dục thời Lý phát triển có tác dụng như thế nào đến việc xây dựng chính quyền, phát triển văn hóa ?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài tập 10. Ở địa phương em (tỉnh, huyện, xã) có những công trình kiến trúc và điêu khắc nào được xây dựng từ thời Lý ? Hãy kể tên những công trình đó.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận