Bài tập dạng Căn A bình phương – Toán lớp 9

Đang tải...

I, Lý thuyết

     + Cộng trừ căn a tất cả bp = a

     + Căn của a bp = trị tuyệt đối của a

II, Bài tập

1, Rút gọn biểu thức

2, Rút gọn biểu thức

3, Rút gọn biểu thức

4, Giải phương trình

—————————————————

►Tải về file PDF tại đây.

►Xem thêm: Bài tập về Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận