Bài tập: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nhà Tống xâm lược Đại Việt nhằm nhiều mục đích, ngoại trừ

A. để giữ yên vùng biên giới phía Bắc của nhà Tống.

B. để vơ vét của cải của Đại Việt, bù đắp ngân khố cạn kiệt.

C. để giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong vương triều.

D. tạo bàn đạp để tiến công Cham-pa.

2. Nhà Tống ngăn cản nhân dân hai nước Việt – Tống buôn bán, đi lại ở vùng biên giới phía Bắc để

A. làm cho nền kinh tế Đại Việt kiệt quệ, đình đốn.

B. giữ bí mật, làm cho nhà Lý không biết được sự chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

C. gây áp lực buộc triều đình nhà Lý phải nhượng bộ.

D. gây mâu thuẫn giữa nhân dân với triều đình, tạo thuận lợi cho nhà Tống xâm lược Đại Việt.

3. Người đề ra và thực hiện chủ trương sáng tạo “tiến công trước để tự vệ” trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý là

A. Lý Đạo Thành.                                     B. Lý Nhân Tông.

C. Lý Thường Kiệt.                                   D. Lý Thánh Tông.

Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào chỗ trống trước các câu sau.

1. …….. Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) là một vương triều hùng mạnh.

2. …….. Đời sống của nhân dân Trung Quốc thời Tống ở thế kỉ XI rất sung túc.

3. …….. Lý Thường Kiệt sinh ở Từ Sơn (Bắc Ninh).

4. …….. Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân thuỷ – bộ tấn công vào đất Tống.

5. …….. Lý Thường Kiệt chỉ huy cánh quân đường thuỷ, tấn công vào châu Khâm, châu Liêm (Quảng Đông), bao vây Ung Châu. Tô Giám nhà Tống phải tự tử.

Bài tập 3. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng sau.

Bài tập 4. Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Bài tập 5. Trước âm mưu và hành động ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta của nhà Tống, nhà Lý đã có thái độ và hành động ra sao ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 6. Tại sao nói: Chủ trương của Lý Thường Kiệt “tiến công trước để tự vệ” là đúng đắn, độc đáo, sáng tạo ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bai tập 7. Trong cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược thời Lý, nhân dân và các tù trưởng miền núi phía Bắc nước ta đã có đóng góp như thế nào ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 8. Em hãy nêu những công lao đóng góp của Lý Thường Kiệt vào cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống thời Lý.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập 9. Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống thời Lý.

– Nguyên nhân thắng lợi :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Ý nghĩa lịch sử :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận