Bài tập bổ trợ và nâng cao số 12 – Bài tập Tiếng Anh 4

Loading...

Bài tập bổ trợ và nâng cao

Bài tập bổ trợ và nâng cao môn Tiếng Anh lớp 4 là tài liệu tổng hợp chọn lọc hay, giúp các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh ôn tập kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, làm nền tảng giúp học tốt. Tài liệu gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao với các dạng bài đa dạng về từ vựng, ngữ pháp, ôn luyện 4 kỹ năng. 

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 12

GRADE 4

Loading...

I. Khoanh vào từ khác nhóm.

1. A. beef B. meat C. chicken D. coffee
2. A. coffee B. milk C. coke        D. fish
3. A. noodle B. cake C. Hamburger  D. Drink   
4. A. factory B. coke C. noodle      D. milk

II. Nghe và đánh số.

Bài tập bổ trợ

III. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Dear Peter

I’m Minh. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I cooked dinner. After dinner I chatted online with my friend, Hung. We talked about our favourite films. At 10 o’clock I went to bed. What did you do yesterday?

Minh

1.Did Minh get up early yesterday?……………………………………………………………….

2. What did he do in the morning?…………………………………………………………………

3. Was he at the zoo yesterday afternoon?…………………………………………………….

4. What did Minh and hung talk about?…………………………………………………………

III. Nối.

 Bài tập bổ trợ

IV. Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.

I        (1)        Nam. I often        (2)           to the zoo with my friends Mai, Phong, Alan, and Phuong. I       (3)            elephants       (4)           they can dance and play football. Phong anh Phuong       (5)           bears because they can dance. Mai        (6)          flowers because they      (7)           beautiful. Alan        (8)          monkeys because they can swing and ride bikes.

(1)

A. am

B. is                            

C. are               

D. be

(2)

A. goes

B. go                           

C. to go             

D. not go 

(3) 

A. likes

B. like                         

C. to like           

D. not like

(4)

A. and

B. but                          

C. or                  

D. because

(5)

A. likes

B. doesn’t like             

C. like               

D. don’t like

(6)

A. don’t like

B. like                         

C. likes             

D. to like

(7)

A. is

B. am                          

C. are                

D. be

(8)

A. like

B. likes                        

C. don’t            

D. doesn’t

V. Em hãy sử dụng tranh gợi ý, viết các từ hàng ngang và tìm từ chìa khoá ở hàng dọc màu đen.

Bài tập bổ trợ

>>Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Bài tập bổ trợ và nâng cao số 13 – Bài tập Tiếng Anh 4 tại đây.

 

 

 

Related Posts

Bình luận