Bài tập: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII) – Lịch sử 7

Đang tải...

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Quân Mông – Nguyên xâm lược Đại Việt vào các năm

A. 1257, 1285, 1286.                          B. 1258, 1285, 1287 – 1288.

C. 1258, 1287, 1288.                           D. 1258, 1285 – 1286, 1287 – 1288.

2. Các trận đánh quyết định sự thất bại của quân Mông – Nguyên trên đất nước ta là

A. Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu, Tây Kết.

B. Vân Đồn, Bạch Đằng, Chi Lăng.

C. Đông Bộ Đầu, Hàm Tử – Tây Kết – Chương Dương, Bạch Đằng.

D. Ngọc Hồi – Đống Đa, Tây Kết, Bạch Đằng.

3. Để đối phó với quân giặc, quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách

A. “đánh nhanh, thắng nhanh”.                          B. “vườn không nhà trống”,

C. “ngụ binh ư nông”.                                            D. “tiên phát chế nhân”.

4. Vị tướng nào đã trả lời vua Trần : “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”?

A. Trần Thủ Độ.                                 B. Trần Quốc Tuấn,

C. Lê Tần.                                            D. Trần Bình Trọng.

5. Thiên tài quân sự nổi danh nhất thế kỉ XIII của nước ta là

A. Trần Thủ Độ.                                 C. Trần Quốc Tuấn,

B. Trần Quang Khải.                         D. Phạm Ngũ Lão.

Bài tập 2. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái sao cho đúng.

Bài tập 3. Hãy điền vào bảng dưới đây các trận chiến thắng của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên cho phù hợp với mốc thời gian.

Bài tập 4. Hãy điền địa danh – nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trong các cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần cho phù hợp.

Bài tập 5. Hãy nêu tên những chiến thắng tiêu biểu của quân dân Đại Việt trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên và trình bày nét chính về một chiến thắng tiêu biểu nhất.

Những chiến thắng tiêu biểu :

+ Lần thứ nhất: ……………………………………………………………………………

+ Lần thứ hai: ………………………………………………………………………………

+ Lần thứ ba : ……………………………………………………………………………….

– Chiến thắng tiêu biểu nhất:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Bài tập 6. Theo em, việc nhà Trần triệu tập Hội nghị Diên Hồng có ý nghĩa và tác dụng gì ?

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Bài tập 7. Những nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt ? Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử lớn lao của thắng lợi đó.

– Nguyên nhân thắng lợi: 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

– Ý nghĩa lịch sử :

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Bài tập 8. Em có nhận xét gì về vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên ?

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận