Bài Kiểm Tra Giữa Kì II Môn Toán Lớp 4 Có Đáp Án

Đang tải...

Chúng tôi cung cấp bài kiểm tra giữa kì II môn Toán lớp 4 năm học 2018-2019 thông tư 22 cùng đáp án nhằm giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo và củng cố kiến thức và kỹ năng giải toán để hoàn thành tốt bài kiểm tra môn Toán.

BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II

Năm học 2018 – 2019

Môn: Toán – Lớp 4

(Thời gian: 40 phút)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng câu 1 và câu 2: 

1. Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 80km2 là:

a. 8 000 m2      b. 80 000 dm2      c. 800 000 m2         d.  80 000 000 m2                        

2. Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là:  

a. 24 cm2         b. 126 cm2            c. 135 cm2               d. 720 cm2

3. Nối số đo ở cột A với số đo ở cột B sao cho phù hợp:

A

B

7m² 20cm²

70200cm²

7m² 2dm²

70020cm²

4. Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm :

Một hình bình hành có diện tích 8/5 m2, chiều cao là 2/5 m. Cạnh đáy tương ứng của hình bình hành đó là……….

5. Ghi dấu so sánh vào ô trống:

   3 km2    ………. 300 000 m2                                                           

   7 m2    ……….   7000 dm2                                                          

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:.

– Góc nhọn lớn hơn góc tù              ……….

– Góc nhọn bé hơn góc vuông        ……….

– Góc vuông bằng 1/2 góc bẹt        ……….

7. Tính:

bài kiểm tra giữa kì II

8. A. Tìm x: tìm x

 

B. Xếp các số đo sau theo thứ tự tăng dần: 

sắp xếp

9. Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Cứ 1m2 người ta thu được 5 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên?

10. Hãy viết 5 phân số khác nhau lớn hơn 1/7 và bé hơn 1/2.      

>> Xem đáp án tại đây.

>> Xem thêm: Bài Kiểm Tra Giữa Kì II Toán 4 Năm 2018-2019 Có Đáp Án

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận