Bài kiểm tra cuối học kỳ II môn toán 4 – Th Vĩnh Phương 2 năm học 2016-2017

Đang tải...

Bài kiểm tra cuối học kỳ II môn toán 4 

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1:(1 điểm) Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:  M1

A. \frac{4}{7}                         B. \frac{8}{5}                             C. \frac{5}{5}                      D. \frac{3}{4}

Bài 2:(1 điểm)  Số thích hợp viết vào chỗ chấm để  phút  = …………. giây:  M1

A. 60                     B. 120                        C. 6                      D. 16

Bài 3:(1 điểm)  Trong các phân số \frac{10}{24} ; \frac{25}{20} ; \frac{30}{45} ; \frac{15}{24} phân số bằng  là:  M2

A. \frac{10}{24}                        B. \frac{15}{24}                            C. \frac{25}{20}                      D. \frac{30}{45}

Bài 4:(1 điểm)  May một chiếc túi hết \frac{2}{3} m vải. Hỏi may 3 chiếc túi như thế hết mấy mét vải? M2

A. 6m                        B. 12m                       C. 2m                  D. 30m 

Bài 5:(1 điểm)  Diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 4m và chiều cao là 13dm.  M3

A. 520dm^{2}                    B. 52dm^{2}                                C. 502dm^{2}                   D. 52m^{2}

Bài 6:(1 điểm)  Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng  tuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi?  M3

A. 34 tuổi                        B. 36 tuổi                  C. 6 tuổi             D. 16 tuổi

II. Viết vào chỗ chấm

Bài 7:(1 điểm) Rút gọn các phân số sau:  M2

\frac{15}{25} = …………………………………………………………………. 

\frac{9}{72} = ………………………………………………………… 

Bài 8:(1 điểm)   Tính   M2

 

Bài 9:(1 điểm)  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m, chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m^{2} ruộng đó thì thu hoạch được \frac{1}{2} kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?  M4

Bài 10:(1 điểm)  Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần gạch vữa không đáng kể?  M4

                                                                           

Đề kiểm tra môn toán lớp 4 cuối kì II năm học 2016-2017

Đề KTĐK cuối năm môn toán 4 (TH Quế Phong) năm 2016-2017

Đang tải...

Related Posts

Bình luận