Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải vật lý 9 định luật bảo toàn năng lượng

C1 (SGK, trang 157)

Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B.

Giải vật lý 9 định luật bảo toàn năng lượng

Giải:

Từ A đến C thế năng biến đổi thành động năng.

Từ C đến B động năng biến đối thành thế năng.

C2 (SGK, trang 157)

So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.

Giải vật lý 9 định luật bảo toàn năng lượng

Giải:

h_{1} > h_{2} nên thế năng của viên bi ở A lớn hơn ở B do có một phần thế năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng.

C3 (SGK, trang 157)

Thiết bị thí nghiệm trên có thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu không? Trong quá trình viên bi chuyển động, ngoài cơ năng ra còn có dạng năng lượng nào xuất hiện không ?

Giải:

Không. Ngoài cơ năng còn có nhiệt năng xuất hiện do ma sát giữa viên bi với máng lăn.

C4 (SGK, trang 158)

Giải vật lý 9 định luật bảo toàn năng lượng

Hãy chỉ ra trong thí nghiệm này, năng lượng đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua mỗi bộ phận ?

Giải:

Trong máy phát điện: cơ năng biến đổi thành điện năng.

Trong động cơ điện: điện năng biến đổi thành cơ năng.

C5 (SGK, trang 158)

So sánh thế năng ban đầu cung cấp cho quả nặng A và thế năng mà quả nặng B thu được khi lên đến vị trí cao nhất. Vì sao có sự hao hụt thế năng này ?

Giải:

h_{1} > h_{2}  nên thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả B thu được.

Khi A rơi xuống, chỉ có một phần thế năng của nó biến đổi thành điện năng, còn một phần biến đổi thành động năng của nó và nhiệt năng làm nóng mấy và môi trường xung quanh.

Khi dòng điện làm cho động cơ quay, kéo quả nặng B lên thì chỉ có một phần điện năng biến thành cơ năng của quả nặng, còn một phần biến thành nhiệt năng làm nóng máy và môi trường xung quanh.

C6 (SGK, trang 158)

Hãy giải thích vì sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu?

Giải:

Không thế chế tạo được động cơ vĩnh cửu vì nguyên tắc hoạt động của nỏ trái với định luật bảo toàn năng lượng.

C7 (SGK, trang 158)

Trên hình 60.3 vẽ một bếp củi đun cải tiến. Hãy giải thích vì sao dùng loại bếp này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiềng ba chân ở hình 60.4.

Giải vật lý 9 định luật bảo toàn năng lượng

Giải:

Nhiệt năng do củi đốt cháy được dùng một phần vào việc đun nước, phần còn lại truyền cho môi trường xung quanh. Bếp đun củi cải tiến có vách cách nhiệt nên hạn chế được sự mất mát nhiệt năng ra môi trường xung quanh.

Xem thêm Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng – Giải bài tập SBT Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận