Bài 6 Điền Số Tự Nhiên – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Chúng tôi cung cấp các bài tập điền số tự nhiên vào ô trống và tìm số tự nhiên nhằm giúp các bạn học sinh lớp 4 ôn tập lại các kiến thức đã học về số tự nhiên.

BÀI 6. ĐIỀN SỐ TỰ NHIÊN

1.

a) ?? × ? = 97

b) ** × * = 291

2.

điền số tự nhiên

3. Tìm số tự nhiên ab

 aba × ab = abab

4. Tìm số tự nhiên xy

x × y × xy = yyy

5. 

TÌM SỐ

6.

điền số tự nhiên                          

7. Tìm số tự nhiên ab

ab × = 1ab

8.

TÌM SỐ

9. Tìm số tự nhiên abc biết abc × 9 = 1abc

10. Cho 6 số 1, 2, 3, 4, 5 và 6

Điền vào các ô trống để tổng 3 số trên một cạnh của tam giác đều bằng 12

hình

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Bài 5 Xét Tận Cùng Của Số – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận