Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải lý 9 màu sắc vật dưới ánh sáng trắng

C1 (SGK, trang 144) 

Đặt các vật dưới ánh sáng trắng.

+ Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta ?

+ Nếu thấy vật màu đen thì sao ?

Giải:

Đặt các vật dưới ánh sáng trắng:

– Khi nhìn thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh lục từ vật đó đến mắt ta.

– Khi nhìn thấy vật màu đen có nghĩa là không có ánh sáng nào truyền tù’ vật tới mắt ta. Sở dĩ ta nhìn thấy vật đó vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh vật đó truyền tới mắt ta.

C2 (SGK, trang 145) 

Nhận xét về màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng khi chiếu chúng bằng ánh sáng màu đỏ.

Giải:

– Chiếu ánh sáng đỏ vào vật có màu đỏ, ta nhìn thấy vật đó vẫn có màu đỏ. Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ.

– Chiếu ánh sáng đỏ vào vật có màu xanh lục, ta thấy vật đó có màu gần như đen. Vậy vật màu xanh lục tán xạ rất kém ánh sáng màu đỏ.

– Chiếu ánh sáng đỏ vào vật có màu đen, ta thấy vật đó có màu đen. Vậy vật màu đen không tán xạ ánh sáng màu đỏ.

– Chiếu ánh sáng đỏ vào vật có màu trắng, ta thấy vật đó có màu đỏ. Vậy vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng màu đỏ.

C3 (SGK, trang 145) 

Nhận xét về màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng khi chiếu chúng bằng ánh sáng xanh lục.

Giải:

– Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật có màu đỏ, ta nhìn thấy vật có màu gần như đen. Vậy vật màu đỏ tán xạ rất kém ánh sáng xanh lục.

– Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật có màu xanh lục, ta nhìn thấy vật có màu xanh lục. Vậy vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.

– Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật có màu đen, ta nhìn thấy vật có màu đen. Vậy vật màu đen không tán xạ ánh sáng xanh lục.

– Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật có màu trắng, ta nhìn thấy vật có màu xanh lục. Vậy vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục.

C4 (SGK, trang 145) 

Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì ? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì ? Tại sao ?

Giải:

Ban ngày, lá cây ngoài đường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm sáng trắng của Mặt Trời.

Trong đêm tối, ta thấy chúng có màu đen vì chúng không có ánh sáng chiếu đến nên không có hiện tượng tán xạ xảy ra.

C5 (SGK, trang 145) 

Đặt một tấm kính đỏ (hay một mẩu giấy bóng kính đỏ) trên một tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì ? Tại sao ?

Giải:

Đặt một tấm kính đỏ trên một tờ giấy trắng, rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đỏ vì ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng đi qua được tấm kính đỏ, rồi chiếu vào tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ. Ánh sáng này lại truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại rồi đi vào mắt ta.

C6 (SGK, trang 145) 

Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh… ?

Giải:

Trong chùm ánh sáng trắng có đủ các ánh sáng màu từ đỏ đến tím. Vì vậy, khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng, thì ta sẽ nhìn thấy vật có màu đỏ vì vật đó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng.

Tương tự như vậy, nếu đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng, ta sẽ thấy vật có màu xanh vì vật màu xanh tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm ánh sáng trắng.

Xem thêm Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu – Giải bài tập SBT Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận