Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật – Bài tập sinh học 11

Đang tải...

Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thức vật

 

1. Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triến tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận định đúng về cây này là :

A. Cần bón bổ sung muối canxi cho cây.

B. Có thể cây này đã được bón thừa kali.

C. Cây cần được chiếu sáng tốt hơn.

D. Có thể cây này đã được bón thừa nitơ.

2. Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật:

A. Là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim ; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí không.

C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

D. Tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, ATP,…

3. Cây hấp thụ nitơ ở dạng

A. N2+ và NO3 .

B. N2+ và NH+3

C. NH+4 và NO3

D. NH4 và NO+3

4. Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hoá

A. NO3 thành NH+4.

B. NO3 thành NO2 .

C. NH+4 thành NO2 .

D. NO2 thành NO3.

5. Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ :

A. NO2 —>NO3 —> NH+4

B. NO—> NO—> NH3.

C. NO3 —> NO—> NH+4 .

D. NO—> NO—> NH2.

6. Sự biếu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là

A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

B. sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, xuất hiện màu vàng nhạt lá.

C. lá non có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.

D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

7. Cho nhận định sau : Nitơ tham gia điều tiết các các quá trình …(1)… và trạng thái …(2)… của tế bào. Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của … (3)…

(1) , (2) và (3) lần lượt là :

A. trao đổi chất, ngậm nước, tế bào thực vật.

B. ngậm nựớc, trao đổi chất, tế bào thực vật.

C. trao đối chất, trương nước, tế bào thực vật.

D. cân bằng nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.

8. Trong các nhận định sau :

(1) Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH+4 và NO3 .

(2) NH+4 ở trong mô thực vật được đồng hoá theo 3 con đường : amin hoá, chuyến vị amin và hình thành amit.

(3) Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thế thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng.

(4) Trong cây, NO3 được khử thành NH+4 .

(5) Hình thành amit là con đường khử độc NH+4 dư thừa, đồng thời tạo nguồn

dự trữ NH+4 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật ?

A. 2.                     B. 3.                         C. 4.                      D. 5

⇒ Xem đáp án Bài 5 tại đây

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận