Củng cố, mở rộng Bài 5 – Ngữ Văn 6 bộ Kết nối tri thức

Đang tải...

BÀI 5

Củng cố, mở rộng

Đọc lại hai văn bản Cô Tô, Hang Én và tìm đọc thêm các tác phẩm kí hoặc thơ viết về các vùng miền của đất nước.

1. Kẻ bảng vào vở theo mẫu và điền các thông tin về hai văn bản Cô Tô, Hang Én.

  Cô Tô Hang Én
Hành trình khám phá của người kể chuyện    
Những thông tin xác thực được ghi chép (địa danh, con người, số liệu,…)    
Những biện pháp nghệ thuật nổi bật    

2. Tìm đọc thêm các tác phẩm kí hoặc thơ viết về các vùng miền của đất nước. Chỉ ra một vài nét tương đồng và khác biệt của những tác phẩm đó với các tác phẩm đã học trong bài.

>> Xem thêm: Chia sẻ một trải nghiệm – Ngữ Văn 6 bộ Kết nối tri thức

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận