Bài 45 – Axit axetic – Hóa học 9

Đang tải...

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Tính chất vật lý

Axit axetic là chất lỏng, không màu, có vị chua, tan vô hạn trong nước.

2.Tính chất hóa học

-Axit axetit có đầy đủ các tính chất của một axit thông thường. Axit axetic là một axit yếu nhưng tính axit của nó mạnh hơn axit cacbonic.

-Axit axetic tác dụng với rượu etylic.

+ Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat (phản ứng este hóa).

3.Ứng dụng

-Sản xuất tơ sợi nhân tạo, chất dẻo không cháy, phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc diệt côn trùng, làm giấm ăn.

4.Điều chế

-Trong công nghiệp, một lượng lớn axit axetic được điều chế theo phản ứng:

hóa 9

-Để sản xuất giấm ăn, người ta thường dùng phương pháp lên men dung dịch etylic loãng.

hóa 9

II.GIẢI BÀI TẬP 

Bài 1. Trang 143 sách giáo khoa hóa học 9

a.Axit axetic là chất lỏng, không, màu, vị chua tan vô hạn trong nước.

b.Axit axetic là nguyên liệu để điều chế tơ nhân tạo, phẩm nhuộm, dược phẩm, chất dẻo, thuốc diệt côn trùng,…

c.Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 – 5%.

d.Bằng cách oxi hóa butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được axit axetic.

Bài 2. Trang 143 sách giáo khoa hóa học 9

-Cả 4 chất đều tác dụng với Na:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

2CH3CH2CH2OH + 2Na → 2CH3CH2CH2ONa + H2

2CH3CH2COOH + 2Na → 2CH3CH2COONa + H2

-Chỉ có hai axit tác dụng với NaOH, Mg và CaO:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

CH3CH2COOH + NaOH → CH3CH2COONa + H2O

2CH3CH2COOH + Mg → (CH3CH2COO)2Mg + H2↑ 

 2CH3CH2COOH + CaO → (CH3CH2COO)2Ca + H2O

Bài 3. Trang 143 sách giáo khoa hóa học 9

-Chọn phương án D: Axit axetic có tính axit vì trong phân tử có nhóm

-OH kết hợp với:

hóa 9

Bài 4. Trang 143 sách giáo khoa hóa học 9

-Chỉ có chất a có tính chất axit, vì nhóm – COOH gây nên tính chất axit.

Bài 5 Trang 143 sách giáo khoa hóa học 9

Axit axetic có thể tác dụng với những chất sau:

ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

2CH3COOH + Fe → (CH3COO)2Fe + H2

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2 ↑

Bài 6. Trang 143 sách giáo khoa hóa học 9

a. CH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + NaHSO4

hóa 9

Bài 7. Trang 143 sách giáo khoa hóa học 9

a.Phương trình hóa học và tên gọi của phản ứng.

hóa 9

 

Phản ứng này có tên gọi là phản ứng hóa este.

b.Tính hiệu suất của phản ứng trên.

H = 55/88 x 100% = 62,5%

Bài 8. Trang 143 sách giáo khoa hóa học 9

Đặt x là số mol axit axetic tham gia phản ứng:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

xmol                xmol               xmol

Áp dụng công thức C% = mct / mdd x 100%

Ta có:

hóa 9

 

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận