Bài 42. Thấu kính hội tụ – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải bài 42 vật lý 9 thấu kính hội tụ

C1 (SGK, trang 113)

Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ?

Giải:

Chiếu một chùm sáng tới song song theo phương vuông góc vói một thấu kính. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính là chùm hội tụ nên người ta gọi thấu kính này là thấu kính hội tụ.

C2 (SGK, trang 113)

Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2.

Giải:

Quan sát hình 42.2 SGK:

– Tia sảng từ nguồn sáng phát ra đến thấu kính gọi là tia tới (chùm tia tới song song).

– Tia sáng đi ra khởi thấu kính gọi là tia ló (chùm tia ló hội tụ).

C3 (SGK, trang 114)

Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm.

Giải:

Phần rìa của thấu kính hội tụ mỏng hơn phần giữa nên còn gọi thấu kính hội tụ là thấu kính rìa mỏng.

C4 (SGK, trang 114)

Quan sát lại thí  nghiệm ở hình 42.2 và cho biết, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia nào qua thấu kính truyền thẳng không bị đổi hướng ? Tìm cách kiểm tra điều này?

Giải bài 42 vật lý 9 thấu kính hội tụ

Giải:

Trong thí nghiệm ở hình 42.2 SGK, trong ba tia sáng tới thấu kính, tia ở giữa truyền thẳng không đổi hướng. Có thể dùng thước thẳng để kiểm tra đường truyền của tia sáng đó.

C5 (SGK, trang 114)

Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào ? Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 42.4.

Giải bài 42 vật lý 9 thấu kính hội tụ

Giải:`

Quan sát thí nghiệm hình 42.2 SGK ta thấy:

Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính cho chùm tia ló hội tụ tại F nằm trên đường thẳng chứa tia đi thắng ở giữa. 

Chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm được biếu diễn như hình vẽ sau.

Giải bài 42 vật lý 9 thấu kính hội tụ

C6 (SGK, trang 114)

Vẫn thí nghiệm trên, nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló có đặc điểm gì ?

Giải:

Nếu chiếu chùm tia tói vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló hội tụ tại một điểm F’ nằm trên trục chính. Ta có: OF = OF’

C7 (SGK, trang 115)

Trên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội tụ, quang tâm O, trục chính là  ∆, hai tiêu điểm F và F’, các tia tới 1, 2, 3. Hãy vẽ tia ló của các tia này.

Giải bài 42 vật lý 9 thấu kính hội tụ

Giải:

Giải bài 42 vật lý 9 thấu kính hội tụ

Vẽ đường truyền của các tia sáng:

– Tia (1) đi song song vói trục chính của thấu kính, tia ló sẽ đi qua tiếu điếm chính.

– Tia (2) đi qua quang tâm của thấu kính, tia ló tiếp tục truyền thẳng.

– Tia (3) đi qua tiêu điểm F tới thấu kính, tia ló sẽ song song vói trục chính.

C8 (SGK, trang 115)

Trả lời câu hỏi Kiên nêu ra ở phần mở bài ?

Giải:

Thấu kính hội tụ là thấu kính cổ phần rìa mỏng Sơn phần giữa. Khi chiếu một chùm tia sáng song song tỏi thấu kính thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm. Dùng thấu kính hội tụ hứng ánh sáng mặt trời lên nền sân, trên sân xuất hiện một vòng tròn sáng. Điều chỉnh khoảng cách giữa thấu kính với mặt sân cho đến khi vòng tròn sáng thu hẹp lại thành một điếm sáng chói lóa, điểm đó chính là tiêu điểm của thấu kính. Điểm sáng này là điếm hội tụ của chùm ánh sáng mặt trời nên nó có nhiệt độ cao. Nếu đưa một miếng giấy vào điểm đó, miếng,giấy có thể bốc cháy.

Xem thêm Bài 42. Thấu kính hội tụ – Giải bài tập SBT Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận