Bài 42 – Luyện tập chương 4 – Hiđrocacbon, nhiên liệu – Hóa học 9

Đang tải...

Bài 1. Trang 135 sách giáo khoa hóa học 9

Công thức thu gọn:

hóa 9

C3H4            HC ≡ C – CH3

Công thức cấu tạo đầy đủ:

hóa 9

 

hóa 9

hóa 9

 

Bài 2. Trang 135 sách giáo khoa hóa học 9

Sục từng khí vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, nếu màu nâu đỏ của dung dịch biến mất thì đó là khí C2H4. Chất không làm mất màu dung dịch brom là CH4.

Bài 3. Trang 135 sách giáo khoa hóa học 9

Trong 4 hiđrocacbon tiên, có hai chất CH4 và C6H6 không làm mất màu dung dịch brom. Như vậy, chỉ còn lựa chọn giữa phương án b: C2H2 và phương án c: C2H4.

Nhận xét: C2H4 có một liên kết đôi cho nên số mol brom tối đa mà chất này tác dụng bằng số mol của nó. Trong khi C2H2 có một liên kết 3 cho nên số mol brom tối đa mà chất này tác dụng bằng 2 lần số mol C2H2.

Theo đề bài, số mol hiđrocacbon = 0,01 = số mol brom = 0,1 x 0,1.

Vậy phương án c: C2H4 là đúng.

Bài 4. Trang 135 sách giáo khoa hóa học 9

a.Đốt cháy chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

Khi đốt cháy chất hữu cơ, toàn bộ c sẽ chuyển thành CO2 và toàn bộ H sẽ chuyển thành H2O. Nếu tổng khối lượng của C và H bằng khối lượng chất hữu cơ đem đốt ta kết luận thành phần phân tử chỉ có C và H. Nếu tổng này nhỏ hơn thì phần còn lại là O.

hóa 9

mC + mH = 2,4 + 0,6 = 3,0 => A chỉ gồm C và H

b.Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A

Cách 1: Biện luận MA < 40 cho nên số mol C lớn nhất có thể bằng 2.

Mặt khác do sản phẩm cháy có số mol CO2 = 0,2 < số mol H2O = 0,3 cho nên A là hiđrocacbon no.

A là C2H6 => MA = 24 + 6 = 30

Cách 2: Đặt công thức phân tử của A là CxHy theo công thức toán ở phần a ta có tỉ lệ:

x : y = 2,4 / 13 : 0,6 / 1 = 2 : 6 = 1 : 3

Công thức đơn giản nhất của A là CH3.

Công thức phân tử là (CH3)n với Ma < 40 thì n = 2

Công thức phân tử của A là C2H6 => MA = 24 + 6 = 30

c.Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

A là hiđrocacbon no cho nên không làm mất màu dung dịch brom.

d.Phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng.

hóa 9

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận