Bài 42 Bài toán về phân số (Giải ngược từ dưới lên) – Toán 4

Đang tải...

Ở bài 41 Toán 4, các bạn đã luyện tập giải các bài toán về phân số theo chiều xuôi. Ở bài 42 này, chúng ta hãy cùng thực hành giải các bài toán về phân số ngược từ dưới lên. 

BÀI 42. CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ

(Giải ngược từ dưới lên)

1. Một tổ thủy lợi đào một đoạn mương. Buổi sáng tổ đào được 1/3 đoạn mương. Buổi chiều đào được 2/5 phần còn lại của đoạn mương, cuối ngày đoạn mương còn lại 12m. Hỏi:

a) Đoạn mương dài bao nhiêu mét?

b) Mỗi buổi đào được bao nhiêu mét? 

2. An mua sách hết 2/3 số tiền An có, mua vờ hết 3/4 số tiền còn lại. Sau khi mua sách và vở, An còn lại 3000 đồng. Hỏi An có bao nhiêu tiền?

3. Một cửa hàng bán một tấm vải, lần thứ nhất bán 1/3 tấm vải, lần thứ hai bán 1/4 số vải còn lại, lần thứ ba bán 12m là vừa hết. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

4. Một người đi xe đạp từ A đến B, giờ đầu đi được 2/5 quãng đường, giờ thứ hai đi được 1/2 quãng đường còn lại, giờ thứ ba đi được 18 km là đến B. Hỏi trung bình 1 giờ người đó đi được bao nhiêu kilômét?

5. Tìm một số biết lấy số đó nhân với 1/6 được bao nhiêu cộng với 1/5 sau đó chia cho 1/4, cuối cùng trừ đi 1/3 thì được 1/2.

6. Hằng có một số tem thư. Hằng cho bạn Lan 1/2 số tem thư đó và thêm 1 cái nữa. Sau đó Hằng cho tiếp bạn Hà 1/2 số tem thư còn lại và thêm 1 cái nữa. Cuối cùng Hằng còn lại 9 cái. Hỏi lúc đầu Hằng có bao nhiêu cái tem thư.

7. Một người mang cam đi chợ bán. Lần thứ nhất bán 1/3 số cam và 5 quả. Lần thứ hai bán 3/7 số cam còn lại và 3 quả. Sau 2 lần bán thì số cam còn lai là 17 quả. Hỏi:

a) Người đó đem bao nhiêu quả cam đi bán?

b) Mỗi lần người đó bán được bao nhiêu quả cam?

8. An đọc một quyển truyện trong 3 ngày. Ngày đầu đọc được 1/5 tổng số trang và 16 trang, ngày thứ hai đọc được 3/10 số trang còn lại và 20 trang, ngày thứ ba đọc được 3/4 số trang còn lại sau và 30 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách dày bao nhiêu trang?

9. Một bác nông dân đem vịt ra chợ bán, lần thứ nhất bán được 3/5 số vịt, lần thứ hai bán được 39 con, lần thứ ba bán bằng 1/8 số vịt đã bán 2 lần đầu. Hỏi bác nông dân đó đã bán tổng cộng bao nhiêu con vịt?

10. Lớp 4A cuối năm học được xếp thành 3 loại như sau: 2/5 số học sinh của lớp đạt loại giỏi. Số em xếp loại khá hơn 5/8 số em còn lại là 1 em. Số học sinh trung bình, là 8 em. Hỏi:

a) Lớp có bao nhiêu em học sinh?

b) Loại giỏi, loại khá mỗi loại có bao nhiêu em?

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Bài 41 Các Bài Toán Về Phân Số – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận