Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải vật lý 9 giữa góc tới góc khúc xạ

C1 (SGK, trang 111)

Chứng minh rằng đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền của tia sang từ đỉnh ghim A đến mắt.

Lời giải:

Đặt mắt ở phía cạnh cong của miếng thuỷ tinh hoặc miếng nhựa trong suốt hình bán nguyệt, ta thấy chỉ có một vị trí quan sát được hình ảnh của đinh ghim A qua miếng thuỷ tinh đó.

Điều đó chứng tỏ ánh sáng từ A phát ra, truyền đến khe hở I, vào miếng thuỷ tinh rồi đến mắt. Khi chỉ nhìn thấy đinh ghim A’ mà không nhìn thấy đinh ghim A, có nghĩa là A’ đã che khuất A và I do dó ánh sáng từ I và A không đến được mắt.

Vậy đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền của tia sáng từ đinh ghim A đến mắt.

C2 (SGK, trang 111)

Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ không khí vào thủy tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ và ghi vào bảng 1.

Lời giải:

Giải vật lý 9 giữa góc tới góc khúc xạ

Hình vẽ bên cho thấy: Tia sáng truyền từ không khí sang thuỷ tinh (hoặc nhựa trong suốt) bị gãy khúc ngay tại mặt phân cách giữa không khí và thuỷ tinh, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. AI là tia tới, IA’ là tia khúc xạ, \widehat{NIA} là góc tới, \widehat{N'IA'} là góc khúc xạ.

C3 (SGK, trang 112)

Trên hình 41.2 cho biết M là vị trí đặt mắt để nhìn thấy hình ảnh viên sỏi nhỏ ở trong nước, A là vị trí thực của viên sỏi, B là vị trí ảnh của nó, PQ là mặt nước. Hãy vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi tới mắt.

Giải vật lý 9 giữa góc tới góc khúc xạ

Lời giải:

– Mắt nhìn thấy B (là ảnh của A), vậy nối B vói M cắt PQ tại I, I chính là điểm tới.

– Nối I với A ta có AI là tia tới, IM là tia khúc xạ.

Vậy đường truyền của tia sáng từ A đến mắt là A —> I —>M

Giải vật lý 9 giữa góc tới góc khúc xạ M.

C4 (SGK, trang 112)

Ở hình 41.3, SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số các đường IH, IE, IG, IK. Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó.

Giải vật lý 9 giữa góc tới góc khúc xạ

Lời giải:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới và tia khúc xạ luôn nằm bên kia pháp tuyến nên IG là đường biểu diễn tia khúc xạ của tia tới SI.

Xem thêm Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ – Giải bài tập SBT Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận