Bài 41 Các Bài Toán Về Phân Số – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Bài 41 Các bài toán về phân số giúp các bạn luyện tập các kiến thức liên quan đến phân số, so sánh phân số, tìm số, trung bình cộng với các bài toán có lời văn.

CHƯƠNG VI:

BÀI 41. CÁC BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ

1. Tổng của 2 số bằng 1/4? thương của 2 số cũng bằng 1/4. Tìm 2 số đó?

2. Hiệu của 2 số bang 2/5, thương của 2 số cũng bằng 2/5. Tìm 2 số đó?

3. Để hoàn thành một công việc An làm phải mất 2 giờ. Bình hoàn thành công việc đó phải mất 3 giờ. Hỏi cả 2 bạn cùng làm công việc đó thì mất mấy giờ?

4. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể, vòi thứ nhất chảy trong 6 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 12 giờ thì đầy bể. Hỏi cả 2 vòi cùng chảy chung thì sau mấy giờ bể đầy?

5. Một tổ thủy lợi đào một đoạn mương, buổi sáng tổ đào được 1/3 đoạn mương, buổi chiều đào được 2/5 đoạn mương. Cuối ngày đoạn mương còn lại 12m. Hỏi:

a) Đoạn mương dài bao nhiêu mét?

b) Mỗi buổi đào được bao nhiêu mét?

6. Lớp 4A cuối năm học được xếp 3 loại như sau: 1/3 số em cùa lớp đạt loại giỏi, 2/5 số em của lớp đạt loại khá, loại trung bình 12 em. Hỏi:

a) Lớp 4A có bao nhiêu học sinh.

b) Loại giỏi, loại khá mỗi loại bao nhiêu em?

7. Một tấm vải dài 60m, lần thứ nhất bán 1/5 tấm vải, lần thứ hai bán gấp đôi lần thứ nhất, lần thứ ba bán bằng 1/3 lần thứ hai. Hỏi sau ba lần bán tấm vải còn lại bao nhiêu mét?

8. Trung bình cộng của 3 số là 5/8. Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 1/4. Tìm 3 số đó.

9. Ba người thợ làm chung nhau một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ nhất làm phải mất 8 giờ mới xong. Một mình người thứ hai làm phải mất 12 giờ mới xong. Hỏi một mình người thứ ba làm thì hết mấy giờ mới xong.

10. Một rổ đựng 36 quả xoài và cam, biết rằng 1/2 số xoài bằng 2/5 số cam. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả?

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Bài 40 Luyện Tập Chương V – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận