Bài 40 Luyện Tập Chương V – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Bài 40 Luyện tập chương V giúp các bạn ôn tập lại các quy tắc chia hết cho 2, 3, 5 và 9, phân số và các phép tính phân số (cộng, trừ, nhân, chia)…

BÀI 40. LUYỆN TẬP CHƯƠNG V

1. Tìm chữ số a, b trong số 2a3b để 2a3b chia hết cho 45?

2. Tìm một số tự nhiên lớn hơn 100 nhưng nhỏ hơn 200 mà số đó chia cho 2, 3, 5 và 9 đều dư 1?

3. Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

5/8; 13/120; 37/37; 9/8; 11/15; 7/60

4. So sánh các phân số sau bằng cách nhanh nhất:

a) 19/30 và 10/20           b) 21/55 và 23/54           c) 4/5 và 1212/1515

5. Cho phân số a/b có b – a = 18. Phân số a/b sau khi rút gọn thì ta được phân số tối giản 15/11. Tìm phân số a/b.

6. Tính:

luyện tập

7. phân số

8. nhân phân số

9. Tính:

luyện tập chương V

10. Viết phân số 7/8 dưới dạng tổng các phân số có tử số là 1 và có mẫu số khác nhau?

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Bài 39 Luyện Tập Các Phép Tính Phân Số – Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận