Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

C1 (SGK, trang 87)

Hãy quan sát xem các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây như thế nào (tăng hay giảm) trong các trường hợp sau đây (Hình 32.1) :

Giải Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

+ Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.

+ Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây.

+ Đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.

+ Để nam châm đứng yên, cho cuộn dây chuyển động lại gần nam châm.

Giải:

– Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng.

– Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không đổi.

– Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm.

– Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng.

C2 (SGK, trang 88)

Đối chiếu kết quả thí nghiệm trên với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của bảng 1.

Giải:

Giải Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

C3 (SGK, trang 88)

Từ bảng 1 suy ra điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

Giải:

Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C4 (SGK, trang 88)

Vận dụng nhận xét trên để giải thích vì sao trong thí nghiệm ở hình 31.3, khi đóng hay ngắt mạch của nam châm điện thì trong cuộn dây dẫn cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Giải Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Giải:

– Trong khi đóng mạch điện của nam châm thì cường độ dòng điện qua nam châm điện tăng từ 0 đến giá trị cực đại làm cho từ trường của nam châm điện mạnh lên. số đường sức từ biếu diễn từ trường của nam châm điện tăng, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn có mắc đèn LED cũng tăng, nên trong cuộn dây dẫn này xuất hiện dòng điện cảm ứng.

– Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện thì cường độ dòng điện qua nam châm điện giảm từ giá trị cực đại đến 0, làm cho từ trường của nam chấm điện yếu đi và mất hẳn. số đường sức từ biển diễn từ trường của nam châm điện giảm về 0, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn có mắc đèn LED cũng giảm về 0 nên trong cuộn dây dẫn này xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C5 (SGK, trang 89)

Hãy vận dụng kết luận vừa thu được để giải thích vì sao khi quay núm của đinamô thì đèn xe đạp lại sáng.

Giải:

Khi quay núm của điriamô thì nam châm vĩnh cửu trong đinamô cũng quay theo. Nếu hai cực từ của nam châm được quay lại gần hai đầu của cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện s của cuộn dây tăng, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Neu hai cực từ của nam châm bị quay ra xa hai đầu của cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện s của cuộn dây giảm, trong cuộn dây cũng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C6 (SGK, trang 89)

Hãy giải thích vì sao khi cho nam châm quay như hình ở 31.4 thì trong cuộn dây kín lại xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Giải Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Giải:

Khi quay nam châm trước cuộn dây dẫn kín, mỗi cực của nam châm luân phiên lại gần và ra xa đầu ống dây. số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm (biến thiên) nên trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Xem thêm Bài 33. Dòng điện xoay chiều – Giải bài tập SGK Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận