Bài 31. Hiện tượng cảm ứng từ – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải bài 31 Vật Lý 9 cảm ứng từ

C1 (SGK, trang 85)

Cho hai đèn LED mắc song song ngược chiều vào hai đầu của một cuộn dây dẫn và một thanh nam châm vĩnh cửu. Hãy bố trí thí nghiệm như hình 31.2 để tìm hiểu xem dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín ở trường hợp nào sau đây:

Giải bài 31 Vật Lý 9 cảm ứng từ

+ Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây.

+ Đặt nam châm đứng yên trước cuộn dây.

+ Đặt nam châm nằm yên trong cuộn dây.

+ Di chuyển nam châm ra xa cuộn dây.

Giải:

Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây kín trong các trường hợp:

– Di chuyển nam châm lại gần cuộn dây.

– Di chuyển nam châm ra xa cuộn dây.

C2 (SGK, trang 85)

Trong thí nghiệm trên, nếu để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyển động lại gần hay ra xa nam châm thì cuộn dây có xuất hiện dòng điện không ?

Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

Giải:

Trường hợp này thì trong cuộn dây kín vẫn xuất hiện dòng điện.

C3 (SGK, trang 86)

Đặt một nam châm điện nằm yên trước cuộn dây dẫn có mắc hai đèn LED song song ngược chiều (Hình 31.3). Hãy làm thí nghiệm để xác định trong những trường hợp nào sau đây xuất hiện dòng điện ở cuộn dây có mắc đèn LED.

Giải bài 31 Vật Lý 9 cảm ứng từ

+ Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện.

+ Khi dòng điện đã ổn định.

+ Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện.

+ Sau khi ngắt mạch điện.

Giải:

Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn có mắc đèn LED ở các trựòng hợp:

– Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện.

– Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện.

C4 (SGK, trang 86)

Nếu làm lại thí nghiệm ở hình 31.2 nhưng lần này cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng (Hình 31.4) thì có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây ?

Giải bài 31 Vật Lý 9 cảm ứng từ

Giải:

Trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C5 (SGK, trang 86)

Hãy trả lời câu hỏi ở phần I.

Trên hình 31.1 vẽ sơ đồ cấu tạo của một đinamo ở xe đạp. Trong dinamo có một nam châm và cuộn dây. Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện không ?

Giải bài 31 Vật Lý 9 cảm ứng từ

Giải:

Đúng là nhờ nam châm ta có thể tạo ra được dòng điện.

Xem thêm Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng – Giải bài tập SGK Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận