Bài 27 – Cacbon – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Dạng thù hình là gì?

Các dạng thù hình của một nguyên tố hóa học là những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.

Ví dụ: Nguyên tố oxi có hai dạng thù hình là oxi (O2) và ozon (O3).

2.Dạng thù hình của cacbon

-Than chì.

-Cacbon vô định hình.

-Kim cương.

3.Tính chất hóa học

a.Cacbon tác dụng với oxi

hóa 9

b.Cacbon tác dụng với oxit kim loại.

hóa 9

4.Ứng dụng của cacbon

-Than chì dùng làm: điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì,…

-Kim cương dùng làm: trang sức, mũi khoan, dao cắt kính,…

-Cacbon vô định hình:

+ Than hoạt tính: mặt nạ phòng hơi độc, khử màu…

+ Than đá, gỗ: nhiên liệu, chất khử để điều chế một số kim loại…

II.GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. Trang 84 sách giáo khoa hóa học 9

-Các dạng thù hình của một nguyên tố hóa học là những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.\

Ví dụ: Nguyên tố oxi có hai dạng thù hình là oxi (O2) và ozon (O3)

Bài 2. Trang 84 sách giáo khoa hóa học 9

C + 2CuO → 2Cu + CO2 ↑ 

C + 2PbO -> 2Pb + CO2

C + CO→ 2CO

C + 2FeO → 2Fe + C02 ↑

Các phản ứng trên thuộc loại phản ứg oxi hóa – khử, trong đó vai trò của c là chất khử.

Bài 3. Trang 84 sách giáo khoa hóa học 9

Học sinh tự làm. (Gợi ý: A có thể là C; B là CuO; C ià khí CO2; D là Ca(OH)2).

Bài 4. Trang 84 sách giáo khoa hoá học 9

C+ O2 → CO2 (khí gây hiệu ứng nhà kính)

C + CO2 → 2CO (khí độc)

Ngoài ra, các tạp chất như S khi cháy tạo ra SO2.

S + O2 → SO2                                                (khí gây ra mưa axit)

Biện pháp chống ô nhiễm:

-Giảm nhu cầu sử dụng than, thay bằng các nguyên liệu sạch như: khí tự nhiên, năng lượng mặt trời, thủy điện, sức gió,…

-Trồng cây gây rừng để giảm khí CO2.

Bài 5. Trang 84 sách giáo khoa hóa học 9

 

hóa 9

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận