Bài 25 – Tính chất của phi kim – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Tính chất vật lý

-Ở nhiệt độ thường, phi kim tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí.

-Phần lớn các phi kim không dẫn điện, không dẫn nhiệt. Một số phi kim độc.

2.Tính chất hóa học

-Tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.

hóa 9

-Tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí.

hóa 9

-Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit

hóa 9

-So sánh hoạt động hóa học của phi kim.

F > O > Cl > Br > S > P

II.GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. Trang 76 sách giáo khoa hóa học 9

Phương án đúng là d: Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

Bài 2. Trang 76 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

Bài 3. Trang 76 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

Bài 4. Trang 76 sách giáo khoa hóa học 9

a.Khí flo và hiđro:

H2 + F2 → 2HF (khí)

b.Lưu huỳnh và oxi:

S + O2 → SO2

c.Bột sắt và bột lưu huỳnh:

hóa 9

d.Cacbon và oxi:

C + O2 → CO2

e. Khí hiđro và lưu huỳnh:

hóa 9

Bài 5. Trang 76 sách giáo khoa hóa học 9

a.

hóa 9

b.Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa trên:

 

hóa 9

Bài 6. Trang 76 sách giáo khoa hóa học 9

a.Các phương trình hóa học:

hóa 9

 

b.Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

Theo phương trình hóa học (2) và (3) tổng số mol HCl bằng hai lần tổng số mol Fe và FeS = (0,05 + 0,05) x 2 = 0,2 (mol).

Thể tích dung dịch HCl 1M = 0,2 / 1 = 0,2 (l)

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận