Bài 22. Tác dụng của dòng điện – Từ trường – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải bài 22 vật lý 9 dòng điện từ trường

C1 (SGK, trang 61)

Đóng công tắc K. Quan sát và cho biết có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm. Lúc đã nằm cân bằng, kim nam châm còn song song với dây dẫn nữa không ?

Lời giải:

Khí đóng công tắc K thì kim nam châm quay đi một góc, lúc đã nằm cân bằng thì kim nam châm không còn song song với dây dẫn nữa.

C2 (SGK, trang 61)

Một kim nam châm (gọi là nam châm thử) được đặt tự do trên trục thẳng đứng, đang chỉ hướng Nam – Bắc. Đưa nó đến vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có dòng điện hoặc xung quanh nam châm.

Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm ?

Lời giải:

Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam – Bắc.

C3 (SGK, trang 61)

Ở mỗi vị trí, sau khi nam châm đã đứng yên, xoay cho nó lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay. Nhận xét hướng của kim nam châm sau khi đã trở lại vị trí cân bằng?

Lời giải:

Kim nam châm luôn chỉ một hướng xác định.

C4 (SGK, trang 62)

Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không ?

Lời giải:

Đưa kim nam châm lại gần dây dẫn AB, nếu kim nam châm lệch khỏi hướng Nam – Bắc thì trong dây dẫn AB có dòng điện chạy qua. Nếu kim nam châm không bị lệch khỏi hướng Nam – Bắc thì cần phải đưa kim nam châm đến một vị trí khác, nếu kim nam châm vẫn không bị lệch khỏi hướng Nam – Bắc thì mới có thể kết luận dây dẫn AB không có dòng điện chạy qua.

C5 (SGK, trang 62)

Thí nghiệm nào đã làm với nam châm chứng tỏ rằng xung quanh Trái Đất có từ trường?

Lời giải:

Đó là thí nghiệm đế kim nam châm ở trạng thái tự do, khi đã đứng cân bằng thì kim nam châm luôn chỉ hướng Nam – Bắc.

C6 (SGK, trang 62)

Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc theo một hướng xác định, không trùng với Nam – Bắc. Từ đó có thể rút ra kết luận gì về không gian xung quanh kim nam châm ? 

Lời giải:

Không gian xung quanh kim nam châm có từ trường.

Xem thêm Bài 23. Từ phổ – Đường sức từ – Giải bài tập SGK Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận