Bài 2 Cấu tạo thập phân của số, Thứ tự so sánh số – Toán 4

Đang tải...

Để so sánh số tự nhiên, chúng ta cần nắm chắc được cấu tạo thập phân của số và thứ tự so sánh số. Hãy cùng ôn tập và thực hành những kiến thức đó trong bài viết dưới đây.

BÀI 2. CẤU TẠO THẬP PHÂN CỦA SỐ, THỨ TỰ SO SÁNH SỐ

Bài học:

Một đơn vị ở hàng liền trước gấp 10 lần một đơn vị ở hàng liền sau ta gọi là hệ thập phân (một nghìn = mười trăm; một trăm = mười chục; một chục = mười đơn vị)

abcd (a nghìn, b trăm, c chục, d đơn vị)

abcd = a × 1000 + b × 100 + c × 10 + d = a000 + b00 + c0 + d

Bài tập:

1. Viết số: 879654 ; 7925 ; 32048

Thành tổng của hàng trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị.

2. Viết số tự nhiên A biết

a) A = 9 × 1000 + 2 × 100 + 5

b) A = 7 × 10000 + 8 × 1000 + 9 × 10

3. Viết các số tự nhiên liên tiếp từ 19 đến 23 hãy xoá đi 6 chữ số và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để có số có 4 chữ số

a) Lớn nhất.

b) Bé nhất

4. Điền dấu (>, =, <) thích hợp vào chỗ chấm:

a) a0a0a ….. a000 + a00  + a

b) a8 + 9b …. ab + 89

5. Tìm x:

a) 1×2 + 3x + 45 = 243

b) x8 – x × 2 = 4

6. So sánh A và B biết :

A = 1a23 + 4b7 + 56c

B = abc + 2000

7. Tìm số tự nhiên ab biết a > b và ab + ab = 187

8. Tính:

a) ab + ab biết a + b = 15

b) ab – ab biết a – b = 4

9. Điều dấu (>, =, <) vào chỗ chấm:

a) 4a23 + 5b7 + 68c  ….  abc + 5200

b) a3 + 3a  …..  (a + 3) × 11

10. Cho tam giác ABC biết :

AB + AC = 25cm;

AC + BC = 35cm;

BC + AB = 30cm;

a) Tính chu vi của tam giác ABC.

b) Tính số đo mỗi cạnh của tam giác.

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây. 

>> Xem thêm: Bài 1 Số Tự Nhiên, Số, Chữ Số – Học Tốt Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận