Answer Unit 5 Wonders of Vietnam – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9

Đang tải...

Tiếng Anh 9 nâng cao

Ôn luyện ngữ pháp chuyên sâu và Bài tập tiếng anh 9 là tài liệu Tiếng Anh lớp 9 nâng cao giúp các thầy cô cũng như các vị phụ huynh, các em học sinh lớp 9 ôn tập củng cố lại các kiến thức đã học một cách hiệu quả, tự kiểm tra và đánh giá năng lực bản thân. Cùng hoc360.net chuẩn bị thật tốt kiến thức và kỹ năng để hoàn thành xuất sắc các kỳ thi quan trọng sắp tới!

 

Bài 1:        

1.Lỗi sai : reported

     Sửa : was reported

     Giải thích :  Cấu trúc câu bị động không ngôi với động từ tường thuật “report” :  “It + was + reported + that + S + V”.

2.Lỗi sai : People are

     Sửa : It is

     Giải thích :  Cấu trúc câu bị động không ngôi với động từ tường thuật “think” :  “It+ is + thought + that + S + V”.

3. Lỗi sai : will

     Sửa : would

     Giải thích :  Động từ tường thuật “claim” ở thì quá khứ nên mệnh đề sau đó cũng ở dạng quá khứ.

4. Lỗi sai : Did

     Sửa : Was

     Giải thích :  Cấu trúc câu bị động không ngôi với động từ tường thuật “say” :  “It + was + said + that + S + V”. Câu hỏi đảo “was” lên đầu câu.

5. Lỗi sai : Do people

     Sửa : Is it

     Giải thích :  Cấu trúc câu bị động không ngôi với động từ tưòng thuật “believe” :  “It + is +believed + that + S + V”.Câu hỏi đảo “is” lên đầu câu.

6. Lỗi sai : They aren’t believe

     Sửa : It isn’t believed

     Giải thích :  cấu trúc câu bị động không ngôi với động từ tường thuật “believe” :  “It + is + believed + that + S + V”

7. Lỗi sai : rumor

     Sửa : rumored

     Giải thích :  cấu trúc câu bị động không ngôi với động từ tường thuật “rumor” :  “It+ was + rumored + that + S +V”.Câu hỏi đảo“was” lên đầu câu.

8. Lỗi sai : is

     Sửa : was

     Giải thích :  Động từ tường thuật ở dạng bị động thời quá khứ (dấu hiệu nhận biết “last year”).

      Bài 2 :  

1.It is widely believed that people will live on Mars in the future.

     Người ta tin tưởng rằng con người sẽ sống trên sao Hỏa trong tương lai.

2. It was reported that $200 was donated to build the local park.

     Người ta đã báo cáo rằng $200 đã được quyên góp để xây công viên địa phương.

3. Was it expected that Jim would come to the meeting yesterday?

     Có phải người ta đã biết Jim sẽ đến buổi họp hôm qua không?

4. It is claimed that there is a spectacular view of the mountain from that hotel.

     Người ta đã tuyên bố rằng có một cảnh tượng ngoạn mục của ngọn núi nhìn từ khách sạn đó.

5. It is believed that tourists should try traveling by rickshaw in Vietnam.

     Người ta tin rằng khách du lịch nên thử đi bằng xích lô ở Việt Nam.

6. It was rumored that there were many picturesque cottages in that village.

     Người ta đã đồn đại rằng có rất nhiêu ngôi nhà đẹp ở ngôi làng đó.

7. It was claimed that a breathtaking scene of the lake could be seen from there.

     Người ta đã tuyên bố rằng một cảnh tuyệt đẹp của chiếc hồ có thể được nhìn thấy từ đó.

8. Is it rumored that these trees will be cut down for road construction?

     Có phải người ta đồn đại rằng những cái cây này sẽ bị chặt bỏ để xây dựng đường không?

      Bài 3 :  

1.It is believed that Jim is going to study abroad.

2. It was rumored that there was a ghost in that house.

3. It was said that Jane would be able to win the contest.

4. It was claimed that everything they said was true.

5. It was reported that there was a serious accident on the main road.

6. It Isn’t thought that this camera costs that much.

7. s it claimed that they had managed to solve the problem?

8. It wasn’t expected that the building collapsed after the storm.

     Giải thích : Áp dụng cấu trúc câu bị động không ngôi :  “lt+is/ was+Vpll + that+ S + V”,nếu câu ở thì hiện tại đơn thì dùng động từ tobe “is”, nếu câu ở thì quá khứ đơn thì dùng động từ tobe “was’.

      Bài 4 :  

1.It is widely believed that ghosts really exist.

2. It was rumored last year that a group of gangsters destroyed part of the building.

3. It was reported that there was an increase in the number of tourists last year.

4. It was thought that the winner was team A but it turned out to be team B.

5. It is claimed by the local authorities that the community house will be built next year.

6. is forecast that a terrible storm is coming.

7. It was told that Jim took a gap year after he (had) finished high school.

8. It is believed that national heritages need preserving.

     Giải thích : Áp dụng cấu trúc câu bị động không ngôi :  “It + is/ was + Vpll + that + S + V”, nếu câu ở thì hiện tại đơn thì dùng động từ tobe “is”, nếu câu ở thì quá khứ đơn thì dùng động từ tobe “was”.

      Bài 5 :  

1.  take

6. change

2.  playing

7. should be

3. do

8.  taking

4.  do

9. go

5. holding

10. should not choose

Giải thích : Cách dùng động từ suggest :

– Sau “suggest” là một động từ : “S + suggest + V-ing”;

– Sau “suggest” là một mệnh đề :  “S + suggest + (that) + S + (should) + V nguyên mẫu”.

      Bài 6 :  

1.should keep/ keep 5.  should use/ use
2. shouldn’t spend 6.  should learn/ learn
3. not taking 7.  should try/ try
4. should buy/ buy 8.  throwing

Bài 7 :  

1.My neighbor suggested having dinner together.

2. My father suggested (that) my sister (should) visit my grandparent more often.

3. They suggested (that) there (should) be more streetlights in this neighborhood.

4. Did Mary suggest going out for picnic tomorrow?

5. The salesman suggested (that) Jim (should) choose the black trousers.

6. Peter suggested listening to the radio instead of watching TV.

7. I suggested (that) you should not be lazy any more.

8. They suggested sitting in a circle and sharing stories with others.

      Bài 8 :  

1.  Lỗisai : sang

Sửa :  singing

5. Lỗi sai : to work

Sửa :  working

2.  Lỗi sai : submitted

Sửa :  submit

6. Lỗi sai : was

Sửa :  should be/ be

3.  Lỗi sai : paid

Sửa :   pay

7. Lỗi sai : is

Sửa :  should be/be

4.  Lỗi sai : suggest

Sửa :  suggested/ suggests

8. Lỗi sai : me

Sửa :  (that) I

      Bài 9 :  

1.It wasn’t expected that I would fail the final exam.

2. Is it thought that they will have the chance to visit that place?

3. It was expected that this summer holiday would be swelteringly hot.

4. It was reported that a vast area of forest in my hometown was destroyed.

5. Was it believed that the information was true?

6. Was it hoped that there would be a significant change in the standards of living?

7. It is never/ not believed that Peter and Jane will get married.

8. It is known that there is no life on Mars.

      Bài 10 :         

1.going

     Người bạn người nước ngoài của tôi gợi ý đi ngắm cảnh ở ngoại ô cuối tuần này.

2. visiting

     Brown gợi ý đi thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Việt Nam mùa hè này.

3. (should) get

     Mẹ tôi gợi ý rằng tôi lấy lại năng lượng sau khi học vất vả bằng cách đi dã ngoại.

4. (should) buy

     Peter gợi ý rằng tôi nên mua cho  lũ trẻ vài vòng tay như quà lưu niệm sau chuyến công tác ở Trung Quốc.

5. (should) travel

     Mary gợi ý rằng chúng tôi đi du lịch về phía Nam Việt Nam mùa hè này.

6. (should) carry

     Có phải giáo viên đã gợi ý chúng ta tiến hành một dự án về bảo vệ kì quan ở Việt Nam?

7. holding

     Peter gợi ý tổ chức một bữa tiệc để kỉ niệm sinh nhật bạn anh ấy vào ngày mai.

8. (should) pay

     Chú của tôi gợi ý rằng gia đình tôi nên thăm chùa Hương.

      Bài 11 :         

1.My sister suggested that I (should) take a rest from work.

2. Tom suggested going to the sea that weekend.

3. Jane suggested that Jim should never play truant again.

4. My mom suggested going out and enjoying the weather.

5. My friend suggested that I (should) goto Hoan Kiem Lake if I visited Hanoi.

6. Jane’s mother suggested that she (should) finish her homework before going out.

7. Peter suggested working out the solution together.

8. My father suggested that I (should) take any opportunities that I had.

      Bài 12 :         

1.C. attractions

     tourist attraction :  điểm thu hút khách du lịch

2. A. is listed

     Giải thích : Động từ ở dạng bị động thì hiện tại đơn

3. C. Despite

4. D. Legend

     Giải thích :  “Legend has it” : Truyền thuyết kểrằng

5. A. defeat

     Giải thích :  Cấu trúc help sb V (nguyên thể)

6. B. scattered : rải rắc

7. A. is believed

     Giải thích :  Cấu trúc câu bị động không ngôi với động từ tường thuật “believe” : “It + is +believed + that + S+V”.

8. A. into

     turn into :  biến thành

      Bài 13 :         

1.A

     Dẫn chứng :

     – Southeast and Eastern England :  Cloudy, a little rain or mist in places at first. Some sunny intervals developing.

     -Central, Northwest, Northern and Northeast England :  Mostly cloudy, some sunny intervals rain spreading from west later.

     -Southwest England and Wales :  Cloudy, rain spreading from West.

     -Central, Southern and Northwest Scotland :  cloudy, occasional rain or mist.

2. B

     Dẫn chứng :

     -Central, Northwest, Northern and Northeast England :  Mostly cloudy, some sunny intervals rain spreading from west later.

     -Southwest England and Wales :  Cloudy, rain spreading from West.

     -Central, Southern and Northwest Scotland :  Cloudy, occasional rain or mist, more steady rain spreading from West.

     -Northeast Scotland, Orkney, Shetland :  Mostly cloudy, a little rain or mist, more steady rain later.

3. C

     Dẫn chứng : Southwest England and Wales :  Cloudy, rain spreading from West

4. D

     Dẫn chứng : Temperature a little above normal, 7 to 90C.

5. D

     Dẫn chứng : Occasional rain in some areas will die out and be followed by brighter weather spreading from the west.

 

 

>> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Unit 6 Vietnam then and now – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9 (phần 1) tại đây.

 Unit 6 Vietnam then and now – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9 (phần 2) tại đây.

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận