53 – 15 – Toán 2

Đang tải...

53 – 15 – Toán lớp 2

53 – 15

 1. Tính :

           83                43                    93                  63                   73
         –                  –                       –                      –                     –
           19                28                    54                   36                  27
         ___               ___                  ___                 ___                ___

         ……               ……                  ……                 ……                ……

 1. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là :
  a) 63 và 24                b) 83 và 39                c) 53 và 17

               …………….                  ………………                 …………….
               …………….                  ………………                 ……………..
               …………….                 ………………                 ……………..

 1. Tìm X:
  a) X – 18 = 9                        b) 8 + X = 43

            …………………                           ……………………
            …………………                           ……………………

 1. Vẽ hình theo mẫu
 2. Điền số thích hợp vào ô trống :

  Tải về file word đầy đủ >> Tại đây
  Xem thêm
  33 – 5 >> Tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận